Nieuwe inzichten in voerprijs en varkens- en biggenprijzen: “Hoe duurder de voerprijs, hoe meer korrelen loont!”

Varkens

De markt voor varkensvlees is zeer turbulent: de opbrengst per varken explodeert, de energie- en grondstofprijzen nemen toe en ook de prijzen voor meststof en voer stijgen. In deze continu veranderende tijden is het zaak slim te investeren en de juiste strategische keuzes te maken. Het Swine Model van Trouw Nutrition helpt je bij het maken van die keuzes en maakt met behulp van de meest actuele hefboomberekeningen direct inzichtelijk wat de kosteneffectiviteit per bedrijfsinterventie is.

21-4-2022

Van aanbodmarkt naar vraagmarkt

De varkensmarkt is in rap tempo veranderd van een aanbodmarkt naar vraagmarkt. Onderzoek bij praktijkbedrijven maakt inzichtelijk wat de economische gevolgen zijn van de stijgende voer-, biggen- en varkensprijzen van de afgelopen 2 maanden (grafiek 1).

Grafiek 1. Overzicht opbrengsten en kosten praktijkbedrijf Q1, 2022.

Drie slimme hefboomberekeningen

Wat is het effect van een stijgende voerprijs op mijn opbrengst?

Berekening: Stijging voerprijs van € 1,- per ton kost € 0,25 cent per varken.

Wat is het effect van een stijgende varkensprijs op mijn opbrengst?

Berekening: Stijging varkensprijs van € 0,01 per kilo levert € 1,2 per varken op.

Wat is het effect van een stijgende biggenprijs op mijn opbrengst?

Berekening: Stijging biggenprijs van € 1,- per big kost € 1,- per varken.

 

Kijk kritisch naar bepalende factoren voerkosten

Houd er rekening mee dat niet alleen de prijs van het voer, maar ook het voergebruik de voerkosten bepaalt. De voerconversie (VC) is daarbij bepalend: hoe lager de voerconversie, hoe minder voer er nodig is om varkens zo optimaal te laten groeien. Door per fase het meest optimale voer te verstrekken aan varkens, kan een hogere voerefficiëntie behaald worden, wat resulteert in een hogere nettowinst. Uit onderzoek blijkt dat een verschil van 0.05 punten voerconversie overeenkomt met een verschil in voerkosten van € 7,5 per ton over alle fasen. Als bij dezelfde onderzoeksmethode enkel gerekend wordt met de voerprijzen van januari, bedraagt het verschil in voerkosten slechts € 5,50 per ton. Dus hoe hoger de voerprijzen zijn, hoe belangrijker het is om te investeren in een lage voerconversie.

Korrelvoer versus meelvoer: wat is voordeliger?

Het meest optimale voer betekent lang niet altijd het goedkoopste voer. Vergelijk bijvoorbeeld het voeren van meel en het voeren van korrel. Hoewel korrelvoer in aanschaf aanzienlijk duurder is dan meel -zeker gezien de stijgende energieprijzen- wijzen recente studies uit dat voeren met korrel tot een veel lagere en gunstigere voerconversie leidt dan meel (tabel 1). Korrelvoer mag momenteel zelfs € 27,28 per ton meer kosten dan meelvoer voor hetzelfde economische resultaat. Juist in een turbulente markt geldt dat hoe duurder het voer is, hoe interessanter het is om te korrelen. Korrelvoer heeft een groot effect op de voerconversie, waardoor je onder aan de streep veel meer overhoudt.

Tabel 1. Nettowinstberekening op basis van korrel- en meelvoer bij proefbedrijf.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Michiel Vandaele