Voer jij al (bijna) nieuwe snijmais?

Rundvee

In het afgelopen groeiseizoen van mais was het overwegend nat, met veel regen in de zomermaanden juli en augustus. Ideale omstandigheden voor de groei van schimmels. De (snij)maisoogst van 2023 wordt daarom aangemerkt als risicovol voor mycotoxines. Mycotoxines zijn gifstoffen die door schimmels worden geproduceerd en invloed hebben op voeropname, productie en diergezondheid.

17-11-2023

Veel schimmels betekent niet automatisch veel mycotoxines, en vice versa. Het lijkt dat mycotoxines vooral door de schimmels geproduceerd worden in stressvolle omstandigheden, bijvoorbeeld in een droge periode, bij kou of een beperkte hoeveelheid zuurstof (Ogunade et al., 2018). Een op het eerste gezicht gezonde kuil kan nog steeds schadelijke hoeveelheden mycotoxines bevatten.

Schimmels stoppen niet met groeien bij het inkuilen. Tijdens het inkuilproces vindt zeker in de eerste twee weken nog groei van schimmels plaats vanwege het aanwezig zuurstof en nog onvoldoende aanwezig conserveringszuur (Gallo, 2023). Ook de productie van mycotoxines stopt niet bij inkuilen. Met name in gevallen waarin zuurstof kan doordringen kunnen hogere concentraties aan mycotoxines worden gevonden. Een voorbeeld in figuur 1, waarin de spreiding van zearalenone (ZEA) in een maiskuil is weergegeven.

imagewkg98.png

Figuur 1. Spreiding ZEA binnen een maiskuil. (uit: Borreani et al., 2008, R. Bras. Zootec. v.37)

Klachten zijn vaak niet specifiek

Klachten die gepaard gaan met een mycotoxineprobleem zijn vaak niet specifiek en wisselen per mycotoxine en het gehalte ervan. Ook kunnen de interacties tussen andere mycotoxines en de rest van het rantsoen een invloed hebben. Klachten die bij melkvee veel voorkomen zijn:

  • Lagere voeropname
  • Verminderde vertering
  • Achterblijvende productie (tot >15% Adams et al., 2010)
  • Meer ontstekingen / lagere weerstand
  • Bijvoorbeeld ontstoken kroonranden, hoog celgetal
  • Lagere vruchtbaarheid (vooral door ZEA)

Bovenstaande klachten kunnen echter ook andere oorzaken hebben.

Aanpak

Een effectieve aanpak voor de beheersing van mycotoxinen omvat diverse strategieën die naast elkaar kunnen worden toegepast. Ten eerste kan een TMR-analyse door Masterlab, hoewel een momentopname, een indicatie van mogelijke problemen uitwijzen.

Het voorkomen van (her)groei van schimmels tijdens opslag is cruciaal; hierbij kan het uitkuilmanagement worden verbeterd, en bijvoorbeeld de behandeling van het snijvlak/toplaag met Selko TMR kan effectief zijn. Daarnaast is het verlagen van de totale mycotoxinebelasting in het rantsoen een belangrijke doelstelling, waarbij het maximaal aandeel moet worden verminderd. Het binden van schadelijke stoffen zoals aflatoxine en ZEA kan uitstekend worden bereikt met Selko TOXO-MX. Voor mycotoxinen die moeilijker te binden zijn, biedt Selko TOXO XXL een oplossing om de negatieve effecten op darmgezondheid en immuniteit te verlichten.

Selko TOXO XXL: effectieve mycotoxinebinder voor Belgische/Nederlandse rantsoenen

In Belgische en Nederlandse rantsoenen zijn vaak de mycotoxinevarianten DON en ZEA de boosdoeners. Deze zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aflatoxine, lastiger te binden met een toxinebinder. Deze mycotoxines vereisen een combinatie van het binden ervan en het ondersteunen van de darmgezondheid. TOXO XXL is de mycotoxinebinder die het meest geschikt is in onze regio. TOXO XXL bevat een speciaal geselecteerde bentoniet (binder), 2 verschillende gistproducten én antioxidanten om oxidatieve stress in het maagdarmkanaal te verlichten. Bij mycotoxineproblemen wordt in de praktijk in ca. 2 weken een productiestijging waargenomen bij inzet TOXO XXL volgens advies. Een voorbeeld van een praktijksituatie waarbij 100g TOXO XXL is verstrekt bij aanwezigheid van verhoogde DON en ZEA-gehalten in het rantsoen:
        image6rdv.png      imageqckl.png
Effect op BSK van de veestapel: Eiwitproductie koeien 0-50DIL en 51-100DIL

Interesse in een (mycotoxine) analyse, TOXO XXL of wil je meer weten?

Neem contact op met Koen Luijben, Technisch specialist rundvee voeradditieven.