Pluimveespecialist Harry Hulman van Trouw Nutrition: “Check vaker de bacteriologische kwaliteit van je drinkwater.”

Pluimvee

Vraag een willekeurige pluimveehouder naar het geheim van een goede ronde en je komt al snel te spreken over de voerstrategie. Maar waar de voersamenstelling tot op de millimeter bepaald wordt, is lang niet elke pluimveehouder zich bewust van de drinkwaterkwaliteit in de stal. Harry Hulman, technisch specialist bij Trouw Nutrition, pleit voor meer aandacht: “Een optimale drinkwaterkwaliteit maakt een wereld van verschil. Niet alleen in diergezondheid, maar óók in bedrijfsrendement.”

19-8-2021

Alles begint bij een goede analyse

Harry komt bij veel leg- en vleeskuiken (ouderdier)bedrijven over de vloer en merkt dat de aandacht voor watermanagement per bedrijf enorm varieert. “Waterkwaliteit is van levensbelang. De resultaten van je pluimvee zijn mede afhankelijk van een optimale en effectieve waterverstrekking. Dus waar ik ook kom: ik kaart het onderwerp altijd aan. Vaak krijg ik dan te horen dat de waterkwaliteit goed is, omdat ze één keer per jaar een controle laten uitvoeren. Dat is ok, maar niet frequent genoeg.”

Zo snel mogelijk uitsluitsel

Bacteriën (bijvoorbeeld E. coli) kunnen allerlei ziekten in de stal veroorzaken, waardoor koppels minder goed presteren. Dan is het goed om het hele jaar door te weten wat er sluimert in je leiding. Om een beeld te krijgen van de drinklijn, biedt Trouw Nutrition pluimveehouders van 16 juli tot en met 30 september 2021 volledig kosteloos een microbiologisch onderzoek aan. “We nemen dan een monster aan het einde van de drinklijn, bepalen de pH-waarde van het water en geven zo snel mogelijk uitsluitsel over de mate van verontreiniging. Je weet dan precies of en in welke mate er sprake is van E. coli, Enterobacteriën, gisten en schimmels in je drinklijn.”

Enterobacteriën, Salmonella en E. coli afdoden

Afhankelijk van de uitslag van het monster, wordt Selko-pH E ingezet. Selko-pH E is een synergetisch mengsel van vrije en zeer gebufferde organische zuren dat een positief effect heeft op de voerbenutting en de darmgezondheid van pluimvee. Het product is niet alleen geschikt voor reguliere vleeskippen en leghennen, maar ook voor biologisch pluimvee.

Harry: ”Selko-pH E biedt goede ondersteuning aan de diergezondheid. Doordat we het drinkwater aanzuren, bereikt de maaginhoud van je pluimvee al snel de gewenste pH-waarde. Daarmee worden veel darmproblemen voorkomen, waardoor het voer optimaal verteerd kan worden.  Met Selko-pH E verlagen we de pH-waarde op basis van titratie naar 3.8, want op het moment dat zuur op water staat bij een pH van 3,8 worden Salmonella, E. coli en Enterobacteriën (figuur 1) afgedood. Dat zie je direct terug in de technische dierprestaties.”

selko-phe.jpg

Figuur 1. Drinkwater aangezuurd met Selko-pH E bevat aanzienlijk minder enterobacteriën dan niet-aangezuurd drinkwater (onderzoek o.b.v. 3676 Watermonsteranalyses; MasterLab Trouw Nutrition)

Elke dag de drinklijn doorspoelen

Lang niet elk monster is verontreinigd. “Laatst nog was ik op een leghenbedrijf en de pluimveehouder wist totaal niet wat de status was van zijn waterkwaliteit. Het ging om een nieuwe stal die nog maar net een derde ronde had gehad. Het microbiologisch onderzoek toonde een verschrikkelijk goede waterkwaliteit aan. Er zat nauwelijks tot geen biofilm in de leiding. Ik vroeg de ondernemer wat hij deed om het water zo op peil te houden. Wat denk je? Hij spoelde elke dag de drinklijn door.”

Preventie essentieel

“Met zo’n uitstekende waterkwaliteit zou je denken dat je niets hoeft te doen. Maar juist waar het gaat om watermanagement, is preventie essentieel. Deze pluimveehouder wilde ook in de toekomst graag problemen voorkomen”, benadrukt Harry. “Dat kan alleen als je je drinklijn onderhoudt. Zo simpel is het. Dan is aanzuren het antwoord. Zuren hebben immers een sterk remmende werking op bacteriën en schimmels en de groei van sommige gisten. Daarmee kan je dus ook een stukje biofilmvorming tegengaan. Omdat Selko-pH E bewezen effectief is tegen bacteriën in drinkwater, heeft het tegelijkertijd een preventieve werking tegen E. coli en Salmonella. Dubbel profijt!”

Zorg voor voldoende doorstroom

“Spoelen, spoelen, spoelen. Dat is het advies. Zeker als je een vleeskuikenbedrijf hebt, moet je dat regelmatig doen. In de eerste opstartweek is het gemiddeld 36° Celsius in de stal. E. coli en bacteriën krijgen dan volop kansen om te groeien. Bovendien drinken kuikens in eerste instantie nog maar druppelsgewijs. De doorloop van het water is daardoor stukken minder. Door te spoelen, zorg je toch voor voldoende doorstroom. Maar ook bij leghenbedrijven is 2x per week spoelen toch wel echt het minimum. Zeker in warmere periodes.”

Al meer dan 30 jaar fan

“Heb je geen automatisch spoelsysteem? Maak er dan toch om de dag tijd voor vrij om het handmatig te doen. Het kost je misschien een half uur, maar je voorziet je dieren wél van veel schoner drinkwater. Laat daarnaast 2x per jaar je water bacteriologisch onderzoeken en zet wekelijks Selko-pH E in. Voor de diergezondheid én een stukje hygiëne. Kleine investering, groot verschil. En ik kan het weten: jarenlang was ik zelf praktiserend pluimveehouder, waarbij ik meerdere malen ondervonden heb hoe bepalend drinkwaterkwaliteit is voor je dierprestaties. Om een maximale waterkwaliteit te halen, stelde Selko nooit teleur. Ja, je kan wel zeggen dat ik al meer dan 30 jaar fan ben van dit product”, besluit Harry lachend.

Vraag aan: gratis microbiologisch onderzoek

Benieuwd naar de waterkwaliteit van je eigen drinklijn? Vraag tot en met 30 september 2021 kosteloos een microbiologisch onderzoek aan via Harry Hulman (NL +31 6 12 46 64 32) of Steven Haerinck (BE +32 488 04 21 02) en ontvang advies op maat van jouw bedrijf.