Salmonellabestrijding vraagt om een stappenplan én een helikopterview

Pluimvee

“Schuif een schaarlift je stal in en kijk vanuit de nok naar beneden. Er valt nog zoveel winst te behalen!”

Wie te maken krijgt met een Salmonellabesmetting in zijn stal, wordt met ongeveer € 0,09 per kuiken gekort. Bij bedrijven die zo’n 40.000 vleeskuikens per stal hebben, kan de schade dan al snel oplopen naar € 3600,- per stal per ronde. “Dat is serieus geld. Dan is een bedrijfsbrede aanpak om Salmonellavrij te kunnen zijn geen luxe meer, maar een must”, zegt Harry Hulman, technisch specialist pluimvee bij Trouw Nutrition. “We zien de laatste maanden een flinke toename in vragen van boeren hoe Salmonella op een effectieve manier bestreden kan worden. Ervaring leert dat een bedrijfsbrede aanpak snel leidt tot een beheersing van de Salmonellabesmetting en herstel van het bedrijfsresultaat.”

31-5-2022

Gestructureerd aan de slag

De gemiste inkomsten bij een Salmonellabesmetting zijn vaak enorm. “Logisch dat boeren dan in actie komen. Wat we veel zien in de praktijk is dat een Salmonellabesmetting niet met een eenvoudige behandeling op te lossen is. Als je een besmetting serieus wilt oplossen, ontkom je niet aan een totaalaanpak. Salmonella kan zich immers op veel plekken in en om de stal bevinden en vandaaruit verspreiden. Gestructureerd aan de slag volgens een stappenplan is noodzakelijk omdat je anders met de ellende blijft zitten. Met onze bedrijfsbrede aanpak kunnen wij daarin volop ondersteuning bieden”, licht Harry toe.

10 tot 12 monsters

De ‘aftrap’ is vaak bemonstering. “Als we vernemen dat een vleeskuikenhouder problemen heeft, komen we langs voor een scan. We nemen dan zo’n 10 tot 12 monsters af op verschillende plekken in de stal. Denk aan kachels, voerlijnen, drinklijnen, kieren en naden, maar ook aan ventilatoren, kabels en goten. Stel dat een van die monsters positief blijkt, dan is ons advies om eerst daarop te focussen. Zorg dat je die plek in de stal extra reinigt en daarna pas de stal volledig ontsmet.”

Aanzuren van voer en water

“Maar met hygiënemaatregelen alleen, ben je er niet”, benadrukt Harry. “Het aanzuren van het drinkwater met Selko-pH E is echt een belangrijke maatregel. Dat voorkomt dat Salmonella’s zich vermeerderen en het reduceert de kiemen in de maag van het kuiken.” Ook het voer verdient aandacht. “Door Fysal Fit-4 via het voer te verstrekken, wordt een achtergebleven Salmonellabacterie in het kuiken gebonden, wat verdere verspreiding van de besmetting tegengaat. En vergeet ook niet het voersysteem zelf. Selko-FDP (aangezuurde haverdoppen) helpt het systeem van binnenuit volledig vrij te krijgen.”

Er speelt zich een hele wereld ónder de vloer af

“Dan zijn er ook nog de kieren en naden die behandeling verdienen. Naast die kieren en naden ligt er nog een hele wereld ónder de vloer waar zich van alles afspeelt. Daar leven de tempexkevers, larven en wormen. Stuk voor stuk onderschatte verspreiders van Salmonella! Vaak hebben boeren geen idee hoe het er onder de stalvloer uitziet en hoeveel ruimte er bijvoorbeeld zit. Laatst nog hadden we een pluimveehouder die dacht met 500 kilo Fysal MP uit te komen voor zijn ruimte onder de vloer. Uiteindelijk was er 1100 kilo nodig. Maar het effect mocht er zijn: Fysal MP helpt Salmonella echt tot in de kleine hoekjes en gaten aan te pakken. Zelfs als een bedrijf Salmonellavrij is, zetten we het product nog minstens een jaar lang in ter preventie. Juist omdat we daarmee zulke goede resultaten bereiken.”

Farm-O-San-Broiler-house-TN-04319_1080- Photo_Bart_Nijs.jpg

De bedrijfsbrede Salmonella-aanpak van Trouw Nutrition:

  1. Bedrijfsspecifieke risicoanalyse
  2. Salmonellascan: bemonstering incl. inventarisatie infectieroute
  3. Onderzoek, analyse en monitoring vanuit MasterLab
  4. Hygiënemaatregelen implementeren
  5. Gerichte water- en voeraanpak

Schuif een schaarlift je stal in

“Salmonella is een onzichtbare vijand. Als je de bron van een besmetting wilt traceren, dan moet je soms ook op minder voor de hand liggende plekken zoeken. Je hebt een helikopterview nodig. Haast letterlijk bedoel ik dat”, stelt Harry. “Ik meen het: schuif een keer een schaarlift je stal in en ga daar helemaal mee naar boven; tot in de nok! Alles wat je vanaf die hoogte ziet, moet je meenemen in je aanpak. Je buizen en kabelgoten bijvoorbeeld. Die zie je van onder, maar bekijk je nooit van boven. Je wilt niet weten wat voor stof daar soms in en op ligt. Ook op die plekken houdt Salmonella zich schuil”, spreekt Harry uit ervaring.  

Kijk verder dan je stal

Harry: “We beoordelen vaak alles op ooghoogte, niet op 8 of 9 meter hoogte. Een gemiste kans. En kijk verder dan je stal. Salmonella kan ook in je voorruimte zitten, in de computerruimte of bij je waterontharder. Laatst nog hadden we een bedrijf met 6 stallen. Uiteindelijk hadden we na 4 rondes 5 stallen vrij, maar die ene stal kregen we maar niet onder controle. We hebben toen nog eens gereinigd en extra bemonsterd. Wat denk je? De imago-kokers waren de boosdoener. Tijdens de leegstand worden die kokers omhoog gedraaid. Hoewel de schoonmaakploeg de kokers vanaf de vloer wel gereinigd had met een hogedrukspuit, hadden ze de bovenkant gemist. Juist dáár hield Salmonella zich schuil.”

Open vizier en geduld

Het effectief bestrijden van Salmonella, vraagt dus om een open vizier. “En geduld!”, vult Harry aan. “Pluimveehouders vragen me vaak: ‘Harry, hoe snel ben ik van de Salmonellabesmetting af?’ Maar dat is op voorhand niet te zeggen. Soms krijgen we de stal vrij met 2 rondes, soms met 4 rondes. Ik ben nu bezig met een bedrijf, dat al jaren hardnekkig besmet blijft en de Salmonella maar niet getraceerd en uitgeroeid krijgt. Met onze complete aanpak zien we direct effect. Na de 1e ronde hadden we van de 5 stallen 1 stal negatief en na 2 rondes hadden we al 3 stallen negatief. We hebben er dus nog 2 te gaan, maar de boer is hartstikke blij! We maken progressie. Elke stal die we vrij krijgen is winst. En wedden dat we die laatste 2 stallen ook vrij krijgen?”

Salmonellaproblemen (voor zijn) in de stal?

Vraag gratis een bemonstering aan bij Harry Hulman