Update wetswijzigingen maand september t/m 13 december

Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren.

Onderstaande wijziging hebben wij niet eerder gecommuniceerd vanwege de minimale impact, maar wilden we voor de volledigheid jullie toch niet onthouden.

30-12-2022

Optiphos®

Wat wijzigt?

  1. Verlenging van de autorisatie van 6-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036) voor alle vogelsoorten en voor alle varkens
  2. De declaratie en de voorwaarden van gebruik zijn iets gewijzigd, zie Tabel 1 voor het overzicht.

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor Optiphos®.

Trouw Nutrition Benelux levert al de voormengsels en aanvullende voeders met Optiphos® volgens de nieuwe regels.

Wat betekent het voor jou als klant?

  1. Declaratie van Optiphos® is verplicht voor mengvoeders.
  2. Als je Optiphos® gebruikt dan dient de vermelding op het label te voldoen aan de nieuwe regels.