Voorkom productieverliezen tijdens hittestress met deze 4 voedingstips

Rundvee

We hebben inmiddels enkele warme dagen achter de rug, waarbij de temperaturen boven de 25 graden Celsius lagen. Hoewel de koelere nachten en relatief lage luchtvochtigheden (60%) waarschijnlijk nog niet tot significante productieverliezen hebben geleid, heeft hittestress wel directe gevolgen voor de voeropname en melkproductie. Daarnaast komt de gezondheid van koeien onder druk te staan. Het is daarom essentieel om naast koeling en schoon drinkwater te zorgen voor smaakvol voer en het verminderen van broei in het rantsoen. In dit artikel vind je 4 waardevolle voedingstips om goed voorbereid te zijn op hittestress.

13-6-2023

Tip 1: Voorkom 1,4 kg productiedaling met Selko-TMR

Broei van het rantsoen is een belangrijke, maar vaak onzichtbare kostenpost. Hogere temperaturen bevorderen de groei van gisten, bacteriën en schimmels aan het snijvlak of aan het voerhek. Dit resulteert in drogestofverlies van 5%, voornamelijk van energierijke suikers en gemakkelijk beschikbaar eiwit. Een verlies van 5% droge stof komt neer op ongeveer 12 cent verlies per koe per dag.

Het inzetten van een broeiremmer kan daarnaast zorgen voor het behoud van melkproductie. Uit een studie in Nederland, uitgevoerd van juli tot en met september 2022, bleek dat koeien die gevoerd werden met Selko-TMR tot wel 1,4 kg extra melk produceerden (zie figuur 1). Het grote voordeel van Selko TMR ten opzichte van andere broeiremmers is dat het door de hogere pH minder agressief is en dus veiliger in gebruik. Dit is prettig voor het personeel, meewerkende familieleden en uiteraard voor jezelf!

Dáárom Selko®-TMR

  • Behoud van voederwaarde
  • Beter gespreide voeropname over de dag
  • Minder restvoer
  • Meer melk
  • Besparing van arbeid en diesel door niet 2x daags te hoeven voeren
  • Veilig voor je mengwagen

Lees ook: voorkom dat je kostbare voer verdampt

image9ala5.png

Figuur 1. Melkproductie bij studie naar het effect van toevoeging van 2L/ton Selko TMR aan het gemengde rantsoen. De proefperiode liep van midden juli tot begin september 2022.

Tip 2: Voorkom pensverzuring met Levucell SC

Ook de pens verdient extra aandacht tijdens hittestress. Hittestress kan leiden tot meer schommelingen in de pH-waarde van de pens. Levucell SC, een levende gist, heeft positieve effecten laten zien bij hittestress. Het zorgt voor een stabiel pensmilieu door zelf zuurstof te consumeren die vrijkomt tijdens het vreten en herkauwen in de pens. Uit een uitgebreide studie in Florida bij hoge temperaturen (Perdomo et al., 2020) bleek dat het dagelijks toedienen van 1 g Levucell SC 20 resulteerde in significante verbeteringen van de meetmelkproductie (+2,0 kg/koe/dag) en voerefficiëntie (+8%). Bovendien werd er een verandering in vreetgedrag waargenomen, wat zich uitte in een langere herkauwtijd per kg droge stof (+14%). Dit stelde de koe in staat om meer buffer vanuit speeksel in de pens te krijgen, wat resulteerde in een verbeterde eiwit- en vezelvertering van respectievelijk 8% en 16%.

Tip 3: Ondersteun de darmgezondheid met Selko LactiBute

Een nog minder bekend effect van hittestress is het negatieve effect op de darmgezondheid van koeien (Baumgard & Rhoads, 2013; Koch et al., 2019). Talrijke kleine ontstekingsreacties kosten de koe veel energie en eiwit, en bemoeilijken de opname van voedingsstoffen. Het verbeteren van de darmgezondheid met Selko LactiBute, een pensbestendig prebioticum, kan de darmgezondheid ondersteunen en gemiddeld 1 kg meetmelk opleveren. Praktijkervaringen in de zomerperiode hebben een constantere vet- en eiwitgehalten laten zien bij een test in Italië, wat resulteerde in 1,8 kg meer meetmelk (zie figuur 2) en een betere BSK (zie figuur 3) in vergelijking met eerdere jaren.

imagewyobj.png
p3.png

Figuur 2. Verloop van BSK bij het gebruik van LactiBute tijdens de zomer van 2022 op een melkveebedrijf in Vlaanderen. LactiBute werd vanaf mei 2022 ingezet, met een start 2 weken voor de MPR-monstername in mei.

Tip 4: Voer pensbestendige vetten

Het verhogen van melk(vet)productie kan eenvoudig gerealiseerd worden door pensbestendige vetten aan het rantsoen toe te voegen. Vetten hebben een hoge energiedichtheid en kunnen het energieniveau in het rantsoen verhogen. Let echter op het type vetzuur, omdat dit de reactie van de koe beïnvloedt. Trouw Nutrition biedt twee verschillende pensbestendige vetten aan: Maxfat 80, bestaande uit 80% vetzuur C16:0, en Maxfat CS, een calciumzeep met een hoog gehalte aan C18:1-vetzuren.

imagekutda.png

Wil je meer achtergrondinformatie of advies over hittestress of de genoemde producten? Neem dan contact op met ons rundveeteam