Varkenshouderij Janssen en Trouw Nutrition werken samen om oplossingen van geboorte tot slacht te valideren

Om oplossingen te bieden aan actuele uitdagingen in de varkenssector zoals hittestress, duurzaam produceren en een efficiënte productie zonder preventief antibioticagebruik, werkt Trouw Nutrition samen met verschillende partners. Janssen varkens is onze nieuwste partner in het wereldwijde netwerk van commerciële validatiebedrijven. Deze gesloten varkenshouderij met 500 zeugen en 4200 vleesvarkens is gevestigd in Castenray, in de buurt van het Swine Research Centre van Trouw Nutrition in Boxmeer.

Door gebruik te maken van slimme data-logging-systemen zijn we in staat om op een eenvoudige manier alle dierdata op individueel niveau bij te houden. Vanaf de inseminatie tot aan het einde van de lactatie worden gegevens over het lichaamsgewicht, de groei, de gezondheid en het vaccinatieprogramma verzameld. Daarbij wordt ook het gebruik van antibiotica en de karkaskenmerken van de varkens op dierniveau bijgehouden. Op deze manier wordt de totale productiecyclus in beeld gebracht en kunnen alle gegevens vanaf de boerderij, tot op het moment waarop het vlees op ons bord ligt, online worden gevolgd.

Samenbrengen van in-vivo-inzichten met productie in de praktijk

"Validatiebedrijven maken het mogelijk innovaties buiten de eigen R&D-faciliteiten en onder praktijkomstandigheden te testen", zegt Coen Smits, onderzoeksdirecteur bij Trouw Nutrition. "Commerciële onderzoeken op de boerderij hebben als doel de effectiviteit en de praktische toepassing van rantsoen- en managementoplossingen in de praktijk te beoordelen." De selectiecriteria voor een validatiebedrijf zijn zorgvuldig gespecificeerd, omdat de geselecteerde bedrijven niet alleen representatief moeten zijn voor de gehele markt, maar ook geleid moeten worden door gemotiveerde veehouders die de waarde inzien van het onderzoek dat op hun bedrijf plaatsvindt.

Tom Janssen, eigenaar van Janssen Varkens over de samenwerking: "Ik zie potentie in het validatieproject en de samenwerking met Trouw Nutrition, omdat ik graag meer wil leren over de innovaties op het gebied van diervoeding. De proeven zijn zo opgezet dat ze gemakkelijk uit te voeren zijn en er per individueel dier betrouwbare informatie beschikbaar komt. Die informatie is niet alleen relevant voor het onderzoek, maar ook voor mijn bedrijfsvoering."

Onderzoeken bij veehouders op locatie dragen daarnaast bij aan het vertrouwen dat klanten hebben in de werking van oplossingen voor hun bedrijf. "Elke varkenshouder heeft te maken met unieke omstandigheden op het gebied van genetica, voeder, water, enzovoort. Door studies op locatie en onder de lokale marktomstandigheden uit te voeren, zorgen de validatiebedrijven ervoor dat klanten het vertrouwen krijgen dat de oplossingen ook in hun productieomgeving zullen werken", zegt Christian van de Kamp, Sales Manager on-farm products van Trouw Nutrition.

Datagebaseerde beslissingen op de boerderij

Dit validatiebedrijf is speciaal voor het wetenschappelijke onderzoek gerenoveerd. Hiervoor is onder andere moderne apparatuur geplaatst om elke fase van het onderzoek te kunnen volgen. In de kraamstal zijn in elk hok voer-activators geplaatst, zodat de zeug per voerbeurt zelf kan bepalen wanneer ze wil eten. Door met haar snuit omhoog te bewegen en op een kleine knop te drukken, komt een kleine portie voer automatisch vrij. Met het voersysteem kunnen twee verschillende rantsoenen worden gevoerd binnen de kraamstal, zodat de onderzoekers nauwkeurig de voeropname van de verschillende rantsoenprogramma's kunnen monitoren en tegelijkertijd inzicht hebben in de voeropnamepatronen van de zeugen in de kraamhokken. Bovendien kunnen de onderzoekers het lichaamsgewicht en de groei van de biggen gedurende de gehele lactatieperiode in de gaten houden.  De weegschalen voor de zeugen en biggen zijn uitgerust met een bluetoothverbinding en gekoppeld met het dataplatform, waarop onderzoekers op afstand kunnen inloggen en hun onderzoeken kunnen volgen. Om geschikte proefvoeders te leveren werkt Trouw Nutrition nauw samen met Franssen Gerrits.

In de drachtstal is het mogelijk om via topdressing verschillende voederadditieven aan het voeder toe te voegen of bij te mengen. Met deze additieven kan worden ingespeeld op de specifieke behoeften van de zeug, afhankelijk van de drachtfase, bijvoorbeeld om de groei van melkklierweefsel te ondersteunen in de laatste fase van de dracht. Een weegbrug weegt de zeugen automatisch wanneer ze het voerstation verlaten, zodat hun gewicht in real time kan worden gevolgd.

De computergestuurde voersystemen en watervoorzieningen verzamelen zowel tijdens de opfok als in de vleesvarkenstallen accurate data over de opname en bieden de mogelijkheid om in de stallen verschillende typen voer- en/of watermanagement te evalueren. Sensoren in de voerbakken zorgen ervoor dat het voer automatisch wordt bijgevuld als dat nodig is, waarbij de hoeveelheid voer nauwkeurig wordt afgewogen, voordat het de voerlijn in gaat. Dankzij deze vernieuwingen kunnen we op elk moment van de dag over betrouwbare en nauwkeurige resultaten beschikken, die rechtstreeks verbonden zijn met de cloud.

Over Trouw Nutrition

Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco’s veevoedersbedrijfstak, is wereldleider op vlak van voer, boerderij en gezondheidsoplossingen. Reeds meer dan 90 jaar ontwikkelt Trouw Nutrition innovatieve oplossingen voor veehouders en dit steeds zo duurzaam mogelijk. We zijn actief in 105 landen en hebben 22 productiesites. Het bedrijf vormt een one-stop-shop voor de meest uitdagende problemen op het boerenerf. Het aanbod bestaat onder meer uit additieven, premixen, nutritionele modellen en klant specifieke, geïntegreerde oplossingen. Kortom: overal waar veehouders, home-mixers, veevoerproducenten en distributeurs oplossingen nodig hebben is Trouw Nutrition te vinden. Samen helpen we onze klanten ‘Feeding the Future’.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je sector. Trouw Nutrition Benelux publiceert regelmatig updates, waaronder dierspecifieke informatie, advies, de nieuwste onderzoeken en meer.