Wetenschappelijke artikelen

Strategieën en mogelijkheden om het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie te reduceren.

Smits, C.H.M., Li, D., Patience, J.F. and den Hartog, L.A. 2021. Animal nutrition strategies and options to reduce the use of antimicrobials in animal production. FAO Animal Production and Health Paper No. 184. Rome, FAO.

Abstract:

Antimicrobiële resistentie is een wereldwijde en toenemende bedreiging. Er zijn stewardship-campagnes opgezet en er is beleid geïmplementeerd om het juiste gebruik van antimicrobiële stoffen bij mensen, dieren en planten te waarborgen. Wereldwijd staan ​​beperkingen op het gebruik ervan in de dierlijke productie op de agenda. Producenten investeren in maatregelen op het gebied van bioveiligheid, genetica, gezondheidszorg, boerderijbeheer, dierenwelzijn en voeding, om ziekten te voorkomen en het gebruik van antimicrobiële stoffen te minimaliseren. Functionele diervoeding ter bevordering van de diergezondheid is een van de instrumenten die beschikbaar zijn om de behoefte aan antimicrobiële stoffen in de dierlijke productie te verminderen. Voeding beïnvloedt de kritieke functies die nodig zijn voor de verdediging van de gastheer en ziekteresistentie. Diervoedingsstrategieën moeten daarom gericht zijn op het ondersteunen van deze afweersystemen van de gastheer en het verminderen van het risico van de aanwezigheid in voer en water van potentieel schadelijke stoffen, zoals mycotoxinen, anti-nutritionele factoren en pathogene bacteriën en andere microben. Algemene dieetmaatregelen om de gezondheid van het maagdarmkanaal te bevorderen, omvatten het selectieve gebruik van een combinatie van voeradditieven en voeringrediënten om de darmmicrobiota te stabiliseren en de mucosale barrièrefunctie te ondersteunen. Deze kennis, die wordt gebruikt om beste praktijken op het gebied van diervoeding vast te stellen, zou de goedkeuring van strategieën kunnen mogelijk maken om de behoefte aan antimicrobiële stoffen te verminderen en antimicrobiële resistentie in te dammen.

Download het FAO rapport (Engels), geschreven door Coen Smits hier.

Download FAO rapport