Voeradditieven van Selko Voeradditieven van Selko

Diervoederadditieven van Selko

Het portfolio van Selko bestaat uit natuurlijke oplossingen voor diervoederadditieven die waarde toevoegen aan veevoederfabrieken en landbouwers.

Belangrijke aandachtspunten zijn salmonellabestrijding, voederveiligheid, darmgezondheid in antibioticavrije productiesystemen en oplossingen voor sporenmineralen.

Selko-oplossingen worden aangeboden als een compleet pakket bestaande uit producten, know-how en diensten. Selko omvat mengsels van organische zuren, organische mineralen, betaïne en mycotoxinebindmiddelen.

Voederconservering en darmgezondheid als focusgebieden

In een tijdperk van toenemende turbulente grondstofprijzen en beschikbaarheid is een van de uitdagingen voor de diervoederindustrie het vermogen om voldoende grondstoffen van goede kwaliteit te beveiligen. Veranderende klimaatomstandigheden beïnvloeden de kwaliteitsparameters zoals bacterietellingen, gist- en schimmelprevalentie. De vraag naar feed-to-food-veiligheid is ook hoger. Het toevoegen van effectieve additieven aan diervoeders helpt schadelijke micro-organismen en mycotoxinen in verschillende stadia van de feed-to-food-keten te verminderen, wat leidt tot een verbeterde kwaliteit op veevoer- en boerderijniveau, waardoor de gezondheid en productie van dieren wordt ondersteund.

Reduceren van antibioticagebruik

Toenemende wereldwijde bezorgdheid over antibiotica vereist duurzame strategieën om de dierlijke productie te handhaven, terwijl het antibioticagebruik aanzienlijk wordt verminderd. Strategieën voor het handhaven van goede gezondheid en prestaties van productiedieren zijn multidisciplinair en combineren goede bedrijfsmanagementpraktijken, waaronder bioveiligheids- en hygiëneprocedures, optimale voedingsprogramma's, fokprogramma's en gezondheidsmanagement. Het toepassen van toevoegingsmiddelen voor diervoeders ondersteunt de kwaliteit ervan en kan een positieve invloed hebben op de integriteit van de darm, waardoor de prestaties van dieren verbeteren.

Selko is verkrijgbaar bij de volgende coöperaties en dealers: