Managing your calf’s good health Managing your calf’s good health

Kalverdiarree voorkomen

Diarree vormt een groot risico in de eerste levensweken van een kalf. Kalverdiarree kan verschillende oorzaken hebben. Je kalveren kunnen via bacteriën, virussen of parasieten kalverdiarree oplopen, maar ook door slechte voermethoden. Wanneer een van je kalveren diarree heeft, ligt uitdroging direct op de loer. Er bestaan verschillende fasen van uitdroging. Hoe ernstiger de uitdroging, hoe ernstiger de symptomen.

Oorzaken van kalverdiarree

Neonatale diarree kan worden veroorzaakt door infecties, onjuiste voermethoden of een combinatie van beide. Infecties die een rol kunnen spelen, zijn bacteriën (zoals E-coli, Salmonella en Clostridium), virussen (zoals het rota- en coronavirus) en parasieten (zoals cryptosporidium en coccidia). Voorbeelden van onjuiste voermethoden zijn het gebruik van een matige kwaliteit kunstmelk, het voeren op een verkeerde temperatuur of op onregelmatige tijdstippen en het onjuist plaatsen van de drink- of speenemmer. Door onjuiste voermethoden zijn kalveren kwetsbaarder voor besmettelijke organismen. De onjuiste voermethoden kunnen echter ook zelf leiden tot diarree.

Download het protocol ter controle van cryptosporidiose

Het gevaar van uitdroging

Wanneer diarree leidt tot uitdroging, kan dat de dood van een kalf betekenen. Kalveren die last hebben van diarree, verliezen veel vocht via hun mest. Daardoor drogen ze uit en wordt de balans tussen zuren en basen verstoord. Het kalf gaat uiteindelijk dood aan de gevolgen van de uitdroging, niet aan de infectie zelf. Uitdroging wordt uitgedrukt als het percentage van het lichaamsgewicht dat verloren gaat in de vorm van water. Hoe ernstiger de uitdroging, hoe ernstiger de symptomen.

Symptomen van kalverdiarree

Uitdroging kan al gauw dodelijk zijn. Het is belangrijk dat kalverdiarree en de verschijnselen van uitdroging zo snel mogelijk worden herkend. Controleer daarom je kalveren minimaal twee keer per dag en geef onmiddellijk een elektrolytenmix bij de eerste tekenen van kalverdiarree en/of uitdroging. Hierdoor heeft het kalf een grotere kans op snel herstel.

Als er problemen zijn met diarree kijk ik eerst naar het voermanagement en of er koorts is. De veroorzaker van de diarree is belangrijk om te achterhalen om tot een juiste aanpak te komen. Maar bij beide type diarree is het cruciaal om als eerste de vochtbalans op peil te houden.
Wim Twisk - Opfokspecialist bij Trouw Nutrition

FAQ

Hoe kan ik kalverdiarree het beste behandelen?

Sommige gevallen van diarree bij jonge kalveren zijn zelfherstellend: tenzij het kalf sterft als gevolg van uitdroging, kan het dier de infectie zonder behandeling te boven komen. Daarom moeten kalveren met diarree een product krijgen dat uitdroging tegengaat, zoals Sprayfo Osmofit. Wanneer een kalf in een groep diarree krijgt, volgen er meestal meer. Daarom is het zinvol de hele groep een elektrolytenmix te geven.

Wat is de juiste voeding bij kalverdiarree?

Voer een hoogwaardige melkvervanger en zorg voor een correcte voertemperatuur tussen 39 °C en 41 °C. Voer de kalveren twee of drie keer per dag, elke dag op dezelfde tijdstippen. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de melkvervanger. Ook gezonde kalveren scheiden geringe hoeveelheden besmettelijke organismen uit via de mest; de hoeveelheid loopt op naarmate het kalf ouder wordt. Voer de kalveren daarom op volgorde van leeftijd, te beginnen bij de jongste dieren.

Hoe kan ik kalveren met diarree het beste huisvesten?

Kalveren met een lichte infectie kunnen een besmettingsbron voor andere kalveren zijn. Houd kalveren daarom de eerste twee levensweken apart in schone eenlingboxen. Zorg voor een goede ventilatie. Hanteer het "all in-all-out" systeem. Reinig en desinfecteer het hok na ieder kalf.

Ontdek de voedingsstrategieën voor de behandeling van kalverdiarree

Download het nu door het formulier hieronder in te vullen!

imagehe2t.png

Go to Sprayfo health Go to Sprayfo health

Kalverdiarree? Weg ermee!

Kalverdiarree kan ernstige gevolgen hebben. Het LifeStart programma helpt je om diarree aan te pakken.

Ga naar LifeStart