Luchtwegaandoeningen bij kalveren

Het is een uitdaging de luchtwegen van jonge kalveren gezond te houden. Ongeveer 20 tot 25% van het jongvee heeft in het eerste levensjaar luchtwegaandoeningen gehad. Luchtwegaandoeningen kunnen permanente schade aan de longen toebrengen, waardoor de groei en de latere productiviteit negatief worden beïnvloed. Gezonde luchtwegen zijn van cruciaal belang om te zorgen dat een kalf later kan uitgroeien tot een productieve melkkoe.

https://trouwnutrition.imageshop.no/137761/Detail/Index/2135574

Kwetsbaarheid ademhalingsstelsel van kalveren

Het ademhalingsstelsel van kalveren is erg kwetsbaar:

 • De longen ontwikkelen zich relatief laat en komen pas tot volledige ontwikkeling wanneer het dier twee jaar oud is. Hierdoor heeft een kalf erg weinig reservecapaciteit.
 • De luchtwegen van een kalf zijn relatief nauw, waardoor ze snel geblokkeerd raken.
 • De longen van kalveren zijn sterk gesegmenteerd en elk segment heeft maar één ingang voor de luchtwegen. Als deze ingang verstopt raakt, kan het hele segment niet meer functioneren.

Het kalf gaat eerst meer slijm produceren, waardoor de luchtwegen gemakkelijker vrijgemaakt worden. Daarom hebben kalveren vaak een loopneus. Als het kalf er niet in slaagt de luchtwegen op deze manier vrij te maken, is het tijd om in te grijpen.

Goed onderdak voor toekomstig melkvee

Net als alle pasgeborenen hebben kalveren een speciale omgeving nodig om voorspoedig te groeien. Kalveren zijn de toekomst van elk melkveebedrijf. Toch gaat men doorgaans voorbij aan de huisvesting van kalveren of staat het op het tweede plan.

Niet zelden wordt een locatie omgebouwd die voorheen als melkstal of schuur diende. Oorspronkelijk is deze huisvesting niet geconstrueerd met kalveren in het achterhoofd. Als bedrijven groeien, groeit ook het aantal kalveren en daarmee de infectiedruk. Hoe borg je de gezondheid en het welzijn van kalveren? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in huisvesting?

De 5 vereisten voor kalverhuisvesting zijn:

 • Comfort - ieder kalf een droge, beschutte en voldoende ruime (lig)plek.
 • Licht - t.b.v. gezondheid kalf, alsmede ter observatie van het kalf door melkveehouder.
 • Lucht - goed ventileren zodat luchtvochtigheid niet te hoog wordt, voorkom trek en tocht.
 • Hygiëne - houd het hok schoon, voorkom kruisbesmetting.
 • Arbeid - zorg voor goede looplijnen, protocolaire aanpak en arbeidsgemak.

Om die facetten goed op elkaar af te stemmen is het onder meer van belang vanuit de leeftijdsfase van het kalf te redeneren. Daarbij leggen wij in dit artikel focus op de eerste 4 maanden

https://trouwnutrition.imageshop.no/137761/Detail/Index/2136126

Wat kan je nog meer doen om de gezondheid van de luchtwegen te verbeteren?

Vermijd stressvolle situaties

Stressvolle situaties verlagen de immuniteit. Vermijd daarom stressvolle situaties zo veel mogelijk:

 • Speen de kalveren geleidelijk en vermijd plotselinge veranderingen in het rantsoen.
 • Zorg dat alle dieren voldoende ruimte hebben aan het voerhek.
 • Voorkom meerdere stressmomenten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld kalveren niet onthoornen terwijl ze worden gespeend.

Zorg voor een goede klimaatbeheersing

Een goede klimaatbeheersing is een belangrijke factor voor succes:

 • Zorg voor een schone en droge omgeving.
 • Vermijd schommelingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid zo veel mogelijk.
 • Als er grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur worden verwacht, moeten de kalveren worden geschoren. Hierdoor blijft de transpiratie beperkt, zodat de kalveren niet nat zijn wanneer de temperatuur gaat dalen.
 • Er moet worden geventileerd met zes luchtverversingen per uur en de inkomende lucht moet schoon zijn.
 • Kalveren moeten voldoende ruimte hebben met minimaal 10 m³ lucht per kalf van 90 kg.

Vaccinatie

Raadpleeg een dierenarts voor een inentingsprogramma.

Ontdek het protocol voor gezonde luchtwegen

Download het nu door het formulier hieronder in te vullen!

Meer weten over onze aanpak?

Onze specialisten staan voor je klaar!