Feeding Reviva after calving will boost your cows’ vitality Feeding Reviva after calving will boost your cows’ vitality

Gezondheid van de melkkoe

Koeien moeten gezond zijn om een goede hoeveelheid melk te kunnen produceren tijdens een lang productief leven. Melkveehouders moeten zich daarom concentreren op de uitdagingen van de vroege lactatieperiode, aangezien de meeste gezondheidsproblemen zich net na het afkalven voordoen. Trouw Nutrition biedt oplossingen om de gezondheid en vitaliteit van je koeien tijdens deze periode te verbeteren - voor een hogere productiviteit en winstgevendheid tijdens hun hele leven.

Vruchtbaarheid verbeteren

Het is belangrijk om te begrijpen welke rol de vezelindex en zuurtegraad en de hoeveelheid snel vergistbare koolhydraten spelen in het eetpatroon van de koe. Op die manier kan de melkveehouder een gezond eetpatroon ondersteunen en toezien op een goede vruchtbaarheid.

Lees meer

Behoud van gezond uier

Het tegengaan van uierproblemen begint met een goede weerstand vanuit de koe. De meeste problemen komen voor tijdens de transitie vanuit droogstand naar lactatie. Bij uierontstekingen zal het celgetal stijgen. Dit is een eerste signaal van een lagere weerstand. Als er optisch een uierontsteking is vastgesteld, kan er op de dag zelf al worden ingegrepen. De effecten van het bijsturen zie je echter later pas.

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid bij melkkoeien is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen binnen de melkveehouderij. Kreupelheid belemmert niet alleen het koewelzijn, maar brengt ook hoge kosten met zich mee. Het voorkomen van klauwproblemen door voeding en bedrijfsmanagement is van uiterst belang voor een gezonde- en hoogproductieve veestapel. Het managen van de conditiescore is hierbij een cruciale factor.

Calciumtekort

Biest en melk bevatten grote hoeveelheden calcium. Daarom heeft een koe direct na het afkalven al snel twee keer zoveel calcium nodig. Koeien proberen een calciumtekort te voorkomen door meer calcium uit de voeding op te nemen en door calcium uit de botten te mobiliseren. Dit vereist een hormonale aanpassing, die binnen ongeveer twee dagen plaatsvindt.

Ga naar HealthyLife Ga naar HealthyLife

Wens je meer informatie?

Zuivelonderzoek van HealthyLife toont aan dat een goed evenwicht tussen productieniveau en levensverwachting zorgt voor een sterke afname van de voortijdige uitval van koeien en dat het de levensverwachting én winstgevendheid van je melkveebedrijf opkrikt.

Ga naar HealthyLife