Influencing cow milk production Influencing cow milk production

Verhogen van melkgehaltes

De productiviteit van moderne melkkoeien is er de afgelopen jaren aanzienlijk op vooruitgegaan.

Trouw Nutrition komt tegemoet aan de uitdagende voedingsbehoeften van deze dieren door het meest recente onderzoek te vertalen naar praktische toepassingen. We willen melkveehouders op een duurzame en winstgevende wijze ondersteunen.

De effecten van ontoereikend voeren

Ontoereikende achterhaalde voedingsprogramma’s kunnen de gezondheid, het welzijn en het rendement van dieren in het gedrang brengen. Denk maar aan:

  • een hoog uitvalspercentage
  • een lage productie
  • een lage voederefficiëntie
  • een hoge financiële druk
  • een tijdrovende en lage kwaliteit in het melkveebedrijf

Goed beheerde programma’s en een evenwichtig eetpatroon die de fysiologische aanpassingen bij de veestapel ondersteunen, bevorderen de functionele levensverwachting en de levensdagproductie.  Dit vertaalt zich naar een duurzaam rendement en een financieel gezond melkveebedrijf.

Ons aanbod om de melkproductie van koeien te verhogen

HealthyLife

HealthyLife

Het HealthyLife-programma is gericht op de overgang naar lactatie. Dit praktische, wetenschappelijk onderbouwde programma helpt je de levensdagproductie van je koeien te verhogen door de vruchtbaarheid te verbeteren, de melkgift per lactatie te verhogen en het aantal lactaties te verhogen.

Dit leidt tot betere financiële prestaties van je bedrijf én een duurzamere melkproductie.

NutriOpt

NutriOpt

NutriOpt Dairy model, een uitgebalanceerd dieet voor gezonde koeien, bepaalt je voerstrategie op basis van processen die plaatsvinden langs het gehele maagdarmkanaal. Dit dynamische model biedt een unieke combinatie van nutritionele en herkauwer-specifieke parameters om een optimale penswerking te garanderen.

Ga naar HealthyLife Ga naar HealthyLife

Wens je meer informatie?

Zuivelonderzoek van HealthyLife wijst op de behoefte aan een goed evenwicht tussen productieniveau en levensverwachting. Dankzij de sterke afname van de voortijdige uitval wordt uw melkveebedrijf duurzamer en winstgevender.

Ga naar HealthyLife