De effecten van hoge temperaturen op de productiviteit van ouderdieren beperken

Als warm weer samenvalt met een periode van hoge luchtvochtigheid, kan dit leiden tot een sterke daling van de eiproductie en de eikwaliteit. Om productiviteitsproblemen te voorkomen, moet je de tekenen van ongemak door hoge temperaturen herkennen en maatregelen nemen.

Herken hittestress

Ouderdieren die hun lichaamstemperatuur niet goed kunnen regelen, vertonen de volgende tekenen van ongemak:

  • Ze tillen hun vleugels op
  • Ze beginnen te hijgen
  • De voedselopname daalt en de waterconsumptie stijgt
  • Ze worden minder actief

Supplementen voor rehydratie van ouderdieren

Wanneer ouderdieren beginnen te produceren, wordt hun metabolisme veel actiever. De lichaamstemperatuur loopt op en ze beginnen te hijgen om de warmte af te voeren. Hijgen leidt tot een hogere pH-waarde van bloed. Pogingen om de pH-waarde te corrigeren, gaan gepaard met vochtverlies en een verlies van lichaamszouten. Rechtstreekse gevolgen van de reactie op hoge temperaturen zijn een verstoorde balans van het oxidatieve systeem en een toename van cortisol in het bloed. Deze gevolgen moeten worden tegengegaan door het verstrekken van elektrolyten en sporenelementen. Omdat dieren die last hebben van warmte niet willen eten maar wel meer drinken, moeten de supplementen via het drinkwatersysteem worden gegeven.

Omgaan met perioden van hoge temperaturen

Het verstrekken van elektrolyten en sporenelementen werkt alleen in combinatie met maatregelen om de blootstelling aan hoge temperaturen onder controle te houden. Om de productiviteit en de eikwaliteit op een normaal niveau te handhaven en sterfte tegen te gaan, zijn de volgende maatregelen belangrijk:

  • Verminder de dierbezetting.
  • Intensiveer de ventilatie om het aantal luchtwisselingen per uur te verhogen.
  • Geef de dieren de kans om koud water te drinken.
  • Voer de dieren op momenten dat de temperatuur lager is.