Luchtwegaandoeningen

Problemen met luchtwegaandoeningen bij lammeren zijn van groot economisch belang voor de schapenhouderij. Het is voor de gezondheid van je lammeren belangrijk dat je de kudde regelmatig controleert.

Een gezond lam:

  • is het grootste deel van de dag actief
  • zuigt regelmatig
  • heeft een warme neus
  • heeft een rectale temperatuur tussen 37,5 °C en 39 °C
  • heeft geen opgezwollen gewrichten
 

Perioden waarin lammeren extra ondersteuning nodig hebben

Op een normaal schapenbedrijf zijn er bepaalde perioden waarvan van tevoren kan worden bepaald dat lammeren extra ondersteuning nodig zullen hebben voor gezonde luchtwegen. In deze perioden is het vaak zinvol de ademhaling preventief te verbeteren en het vrijmaken van de luchtwegen te stimuleren.

Lammeren spenen

Speenstress leidt tot onderdrukking van het immuunsysteem. Probeer de stress in verband met het spenen zo veel mogelijk te beperken:

  • Zet geen lammeren uit verschillende groepen bij elkaar in de tijd dat ze worden gespeend.
  • Breng de ooien over naar een andere stal of wei en laat de lammeren in de stal of wei staan waar ze waren voordat ze werden gespeend.
  • Vermijd andere handelingen aan de lammeren tijdens het spenen, dus ontworm de dieren enkele dagen vóór het spenen, snijd de klauwen niet tijdens het spenen enzovoort.

Lammeren van verschillende herkomst samenbrengen

Transportstress en het samenbrengen van lammeren kunnen het immuunsysteem verzwakken. Dieren met een andere immuunstatus die naar een nieuwe omgeving worden getransporteerd en met andere lammeren worden samengebracht, hebben vaak extra ondersteuning nodig om de gezondheid van hun luchtwegen op peil te houden.

Overbezetting

Overbezetting leidt tot stress en beperkt de hoeveelheid lucht per dier. Vermijd overbezetting en zorg altijd voor optimale ventilatie als lammeren binnen worden gehuisvest.

Om de luchtwegen van lammeren gezond te houden, kun je verschillende voorzorgsmaatregelen nemen.

Stress

Vermijd stressvolle situaties: stress tast de immuniteit aan, dus beperk stressvolle situaties tot een minimum.

Vaccinatie

Er zijn goede vaccinaties voor lammeren verkrijgbaar. Passieve immuniteit door schapenbiest blijft tot een leeftijd van zes weken behouden. Lammeren moeten twee keer worden gevaccineerd voordat de passieve immuniteit afneemt. Overleg met je veearts om te zorgen dat je lammeren op het juiste moment worden ingeënt, zodat de longen gezond blijven.

Huisvesting en ventilatie

Vermijd overbezetting. Vermijd schommelingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid zo veel mogelijk en zorg voor voldoende ventilatie. Zorg dat gespeende lammeren verse lucht inademen.

Biestmanagement

Schapenbiest bevat veel antilichamen die de luchtwegen van lammeren gezond houden, met name als de moederdieren zijn gevaccineerd. Fokooien krijgen een eerste vaccinatie van twee injecties met een tussenpoos van vier tot zes weken, gevolgd door een jaarlijkse hervaccinatie zo’n vier tot zes weken voor het lammeren. 

Zorg dat de lammeren in de eerste 24-36 uur van hun leven voldoende schapenbiest drinken. Controleer of de ooi genoeg biest heeft. Houd het lam in de gaten om te zien of het zuigt en controleer de maagvulling.