Diarree bij vleeskalveren

Diarree bij kalveren doet zich vaak voor tijdens de eerste paar dagen na aankomst op het vleesveebedrijf. Diarree leidt tot een trage groei van het kalf, hogere kosten en extra werk voor de kalverhouder. Gelukkig kan er veel aan gedaan worden om de kans op diarree bij kalveren te verkleinen.

Oorzaken van kalverdiarree

Vleeskalveren zijn vaak afkomstig van verschillende bedrijven, waardoor ze allemaal verschillende darmorganismen bij zich dragen. Het transport en het samenkomen met andere kalveren leidt tot stress en dit tast de immuniteit aan, welke vervolgens kan leiden tot kalverdiarree.

 

 

Het gevaar van uitdroging

Diarree bij kalveren veroorzaakt een daling van de melkopname en een verlies aan elektrolyten en vocht. Hierdoor wordt de groei vertraagd en zware gevallen van diarree veroorzaken zelfs ernstige uitdroging, welke dodelijk kan zijn voor het kalf. Uitdroging wordt uitgedrukt in het percentage lichaamsgewicht dat in de vorm van water is verloren.

 

Symptomen van kalverdiarree

Uitdroging kan al gauw dodelijk zijn, daarom is het belangrijk dat kalverdiarree en de verschijnselen van uitdroging zo snel mogelijk worden herkend. Zodra de eerste tekenen van kalverdiarree zich openbaren, moet er onmiddellijk een elektrolytenoplossing toegedient worden om een snel herstel te bevorderen en het verlies van kalveren door diarree te voorkomen.

 
Als er problemen zijn met diarree kijk ik eerst naar het voermanagement en of er koorts is. De veroorzaker van de diarree is belangrijk om te achterhalen om tot een juiste aanpak te komen. Maar bij beide typen diarree is het cruciaal om als eerste de vochtbalans op peil te houden.
Wim Twisk - Opfokspecialist bij Trouw Nutrition

FAQ

Hoe kan ik kalverdiarree het beste behandelen?

Sommige gevallen van diarree bij jonge kalveren zijn zelfherstellend: tenzij het kalf sterft als gevolg van uitdroging, kan het dier de infectie zonder behandeling te boven komen. Daarom moeten kalveren met diarree een product krijgen dat uitdroging tegengaat, zoals Sprayfo Osmofit. Wanneer een kalf in een groep diarree krijgt, volgen er meestal meer. Daarom is het zinvol de hele groep een elektrolytenmix te geven.

Wat is de juiste voeding bij kalverdiarree?

Voer een hoogwaardige melkvervanger en zorg voor een correcte voertemperatuur tussen 39 °C en 41 °C. Voer de kalveren twee of drie keer per dag, elke dag op dezelfde tijdstippen. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de melkvervanger. Ook gezonde kalveren scheiden geringe hoeveelheden besmettelijke organismen uit via de mest; de hoeveelheid loopt op naarmate het kalf ouder wordt. Voer de kalveren daarom op volgorde van leeftijd, te beginnen bij de jongste dieren.

Hoe kan ik kalveren met diarree het beste huisvesten?

Kalveren met een lichte infectie kunnen een besmettingsbron voor andere kalveren zijn. Houd kalveren daarom de eerste twee levensweken apart in schone eenlingboxen. Zorg voor een goede ventilatie. Hanteer het "all in-all-out" systeem. Reinig en desinfecteer het hok na ieder kalf.

Downloads

Voerstrategieën voor de behandeling van kalverdiarree
Go to Sprayfo health Go to Sprayfo health

Kalverdiarree? Weg ermee!

Kalverdiarree kan ernstige gevolgen hebben. Het LifeStart programma helpt je om diarree aan te pakken.

Ga naar LifeStart