Luchtwegaandoeningen bij vleeskalveren

Opgelucht ademhalen

De gezondheid van de luchtwegen van vleeskalveren kan worden beïnvloed door een combinatie van factoren, zoals huisvesting, klimaat en zaken die negatieve gevolgen hebben voor de immuniteit van het kalf. Om de winstgevendheid van het bedrijf te bevorderen, is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de gezondheid van de luchtwegen.

Oplossen van luchtwegaandoeningen vereist een systematische aanpak

Vanaf de aankomst van vleeskalveren tot en met het eind van de productiecyclus moet de gezondheid van de luchtwegen onder controle worden gehouden. 

Goede huisvesting voor vleeskalveren

Goede huisvesting helpt luchtwegaandoeningen te voorkomen. De vereisten voor kalverhuisvesting zijn als volgt:

  • In geval van groepshuisvesting, vermijd dan een leeftijdsverschil van meer dan acht weken binnen een groep.
  • Voorkom overbezetting.
‘Ruik je de kalveren niet, dan ventileer je waarschijnlijk te veel.’
Hans Wansink, opfokspecialist

Wat kan je nog meer doen om de gezondheid van de luchtwegen te verbeteren?

Vermijd stressvolle situaties

Stressvolle situaties verlagen de immuniteit. Vermijd daarom stressvolle situaties zo veel mogelijk:

  • Speen de kalveren geleidelijk en vermijd plotselinge veranderingen in het rantsoen.
  • Zorg dat alle dieren voldoende ruimte hebben aan het voerhek.
  • Voorkom meerdere stressmomenten tegelijkertijd. Bijvoorbeeld kalveren niet onthoornen terwijl ze worden gespeend.

Zorg voor een goede klimaatbeheersing

Een goede klimaatbeheersing is een belangrijke factor voor succes:

  • Zorg voor een schone en droge omgeving.
  • Vermijd schommelingen in de temperatuur en de luchtvochtigheid zo veel mogelijk.
  • Als er grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur worden verwacht, moeten de kalveren worden geschoren. Hierdoor blijft de transpiratie beperkt, zodat de kalveren niet nat zijn wanneer de temperatuur gaat dalen.
  • Er moet worden geventileerd met zes luchtverversingen per uur en de inkomende lucht moet schoon zijn.
  • Kalveren moeten voldoende ruimte hebben met minimaal 10 m³ lucht per kalf van 90 kg.

Vaccinatie

Raadpleeg een dierenarts voor een inentingsprogramma.

Ontdek het protocol voor gezonde luchtwegen

Download het nu door het formulier hieronder in te vullen!