Herken de gevolgen van hoge temperaturen en neem maatregelen

Tijdens perioden van hoge temperaturen in de vleeskuikenstal, met name in combinatie met hoge luchtvochtigheid, vertonen de vleeskuikens vaak tekenen van ongemak en afnemende productiviteit. Deze tekenen zijn gemakkelijk te herkennen:

  • Hijgen
  • Opgetilde vleugels
  • Lagere voedselopname
  • Hogere wateropname
  • Verminderde activiteit

Wat te doen als de dieren worden blootgesteld aan hoge temperaturen?

Vooral nadat de dieren vier tot zes weken oud zijn, zien we vaak ongemak door hoge temperaturen. Tegen deze tijd is hun metabolisme erg actief om maximale groei te ondersteunen en beginnen de veren zich te ontwikkelen. Om productiviteitsverlies en sterfte te voorkomen, kan je verschillende maatregelen nemen die de vleeskuikens helpen bij het regelen van hun lichaamstemperatuur. Het schema hiernaast toont de maatregelen.

Voedingssupplementen toedienen om vleeskuikens te ondersteunen bij hoge temperaturen

Omdat vleeskuikens niet kunnen zweten, gaan ze hijgen. Dit leidt tot een hogere pH-waarde van het bloed, uitdroging en een verlies van elektrolyten. Zelfs kleine veranderingen in de pH-waarde van het bloed en de elektrolytenspiegel kunnen grote gevolgen hebben voor de kuikens, hun toekomstige productiviteit en de sterftekans. Bovendien leidt blootstelling aan hoge temperaturen tot een hogere cortisolspiegel en verstoring van het oxidatieve systeem.

Om vleeskuikens te ondersteunen tijdens perioden met hoge temperaturen, is het verstrekken van essentiële ingrediënten zoals bicarbonaat, elektrolyten, vitamine C en magnesium van groot belang om te reageren op alle veranderingen in de stofwisseling. Hierdoor zorg je dat de pH-waarde van het bloed stabiel blijft, een optimale hydratatie gehandhaafd wordt en de oxidatieve stress en de cortisolspiegel onder controle blijven.