Verzorgen van nutritionele inzichten: ontdek het NutriOpt platform

Het NutriOpt platform van Trouw Nutrition biedt niet alleen inzichten in de belangrijkste nutritionele parameters zoals vocht, vet, as en eiwit, maar maakt het ook mogelijk om diverse diersoortspecifieke nutriënten te selecteren en te importeren in het voeroptimalisatiesysteem. Bovendien kan je via het platform actuele trends en ontwikkelingen per grondstof volgen en alerts instellen op specifieke nutriënten van grondstoffen.

Meer over NutriOpt

Optimaliseren van dierprestaties via modellering en voerstrategieën

Modellering is een belangrijke pijler binnen precisievoeding, waarbij Trouw Nutrition voor zowel rundvee, pluimvee als varkens diverse modellen en voerstrategieën heeft ontwikkeld die al jaren in de praktijk hun meerwaarde laten zien. Het biedt concrete handvatten om met minder voer beter te presteren en minder uit te stoten. Recente ervaring met het NutriOpt Swine model bevestigt dat er zeker ruimte is om de prestaties verder te verbeteren en dat het model nog krachtiger wordt in combinatie met meer en accurate data van de grondstoffen.

Voorspellende kracht

Dat een juiste analyse in combinatie met correct datagebruik veel voorspellende kracht teweegbrengt, laat de rekentool Matrix Advisor zien. Deze recente innovatie van Trouw Nutrition voorspelt per situatie, mengvoederproductielocatie én het gebruikte grondstoffenportfolio hoe vaak grondstoffen gemeten moeten worden en welke veiligheidsmarge in het voer nog noodzakelijk is. Want of het nu gaat om de reductie van stikstof of om rendabeler voermanagement: nooit eerder speelde de kwaliteit en impact van grondstoffen en eindproducten een grotere rol dan nu. Binnen ‘Sustainable Farming’ maakt het thema precisievoeding het voortaan mogelijk om die kwaliteit nauwkeurig te controleren én te optimaliseren.

Wens je meer informatie?

Benieuwd wat Sustainable Farming voor jouw bedrijf of klanten kan betekenen? Neem contact op met je accountmanager of mail johan.kroon@trouwnutrition.com.