Duo-huisvesting van kalveren

Rundvee

Traditioneel worden kalveren direct na de geboorte zo snel mogelijk gescheiden van de koe om besmetting met ziektekiemen die door de koe worden uitgescheiden of uit de omgeving afkomstig zijn, te voorkomen. Vervolgens krijgt het kalf biest toegediend en wordt het in een eenlingbox geplaatst. Om ook onderlinge besmetting te voorkomen, staan de eenlingboxen meestal op minimaal 1-1,5 meter afstand van elkaar. 

06/06/2023

De afgelopen jaren zijn er echter steeds meer onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van duo-huisvesting in vergelijking met individuele huisvesting, met betrekking tot voeropname, dagelijkse groei, ziekte-incidentie en sociale ontwikkeling. De studies van Van Os et al., 2022 en Costa et al., 2015 tonen aan dat kalveren die samen worden gehuisvest, zowel in de winter als in de zomer, meer dan 80% van hun tijd samen doorbrengen. Dit resulteert in meer sociaal gedrag (zowel naar elkaar als naar de veehouder), meer spelen, een verhoogde voeropname van brokken en als gevolg daarvan een betere groei (zie grafiek 1, tabel 1 & 2).

Voor onze sector is het uiterst belangrijk dat consumenten de efficiënte werkwijze van onze veehouders op het gebied van diergezondheid, prestaties en dierenwelzijn blijven waarderen (zie figuur 1 in de studie).

Resultaten van een onderzoek uit Minnesota, waarbij 1300 mensen zijn ondervraagd over de sociale acceptatie van verschillende vormen van kalverhuisvesting
Figuur 1: resultaten van een onderzoek uit Minnesota, waarbij 1300 mensen zijn ondervraagd over de sociale acceptatie van verschillende vormen van kalverhuisvesting (Perttu et al., 2020).

Grafiek: kalveren die al op dag 6 per twee worden gehuisvest, hebben duidelijk een hogere voeropname in vergelijking met kalveren die individueel worden gehuisvest of pas op dag 42 samen worden gehuisvest

Grafiek 1: kalveren die al op dag 6 per twee worden gehuisvest, hebben duidelijk een hogere voeropname in vergelijking met kalveren die individueel worden gehuisvest of pas op dag 42 samen worden gehuisvest (Costa et al., 2015).

Tabel: kalveren die per twee gehuisvest worden, groeien 136 gram per dag harder en wegen hierdoor 7,1 kg meer op 50 dagen leeftijd

Tabel 1: kalveren die per twee gehuisvest worden, groeien 136 gram per dag harder en wegen hierdoor 7,1 kg meer op 50 dagen leeftijd (Knauer et al., 2021).

Tabel: een overzicht van studies die meer groei aantonen bij duo-huisvesting in vergelijking met individuele huisvesting

Tabel 2: een overzicht van studies die meer groei aantonen bij duo-huisvesting in vergelijking met individuele huisvesting (Jensen et al., 2015|Costa et al., 2015| Knauer et al., 2021| Alejos de la Fuente et al., 2021).

Aan welke eisen moet je voldoen als je duo-huisvesting wilt toepassen?

 • Voorkom besmettelijke ziekten

  • Neem eerst maatregelen om besmettelijke ziekten op je bedrijf te voorkomen: werk hygiënisch, respecteer de looplijnen van jong naar oud en vaccineer indien nodig zowel de koeien als de kalveren. Dit voorkomt overdracht tussen verschillende leeftijdsgroepen en verergert bestaande problemen niet wanneer je duo-huisvesting toepast. Zodra de kalveren in paren zitten, is het van groot belang om ziektes of symptomen zoals diarree of luchtwegproblemen vroegtijdig te detecteren en behandelen.
 • Optimaliseer je colostrummanagement

  • Streef naar 4 liter colostrum met minimaal 60 g IgG per liter of 240 g IgG per kalf. Dit resulteert in IgG-waarden van 20-25 g/L in het bloed van de kalveren. In het verleden werd een norm van 10-15 g/L gehanteerd, maar recent onderzoek toont aan dat kalveren met hogere IgG-niveaus in het bloed minder snel ziek worden en beter groeien.
  • De eerste gift is cruciaal! Studies tonen aan dat de opname van antilichamen het meest efficiënt is na de eerste gift. Zorg er daarom voor dat de eerste portie de meeste antilichamen bevat (zie grafiek 2).
  • Als de biest van de koe of vaars te weinig antilichamen bevat (< 23-24% brix of < 55-60 g/L) of het volume te laag is (< 4L), kun je deze versterken met Farm-O-San Colostrum. Houd er echter rekening mee dat de efficiëntie van opname van alle commerciële colostrumvervangers lager ligt vanwege de behandeling en verhitting van deze antilichamen (zie grafiek 3).

Grafiek: bij de rode lijn wordt 70% van de antilichamen in de eerste portie gegeven en de overige 30% na 12 uur. Bij de groene lijn wordt telkens 33% van de antilichamen gegeven op 0, 6 en 12 uur na de geboorte.

Grafiek 2: bij de rode lijn wordt 70% van de antilichamen in de eerste portie gegeven en de overige 30% na 12 uur. Bij de groene lijn wordt telkens 33% van de antilichamen gegeven op 0, 6 en 12 uur na de geboorte.

Grafiek: IgG-gehalten in het serum van het kalf: zuiver koebiest (groene balken) en koebiest + colostrumvervanger (blauwe balken). De IgG-gehalten liggen lager bij het gebruik van een colostrumvervanger vanwege een minder efficiënte opname.

Grafiek 3: IgG-gehalten in het serum van het kalf: zuiver koebiest (groene balken) en koebiest + colostrumvervanger (blauwe balken). De IgG-gehalten liggen lager bij het gebruik van een colostrumvervanger vanwege een minder efficiënte opname.

 • Voer de kalveren voldoende melk om cross-sucking te vermijden

  • Een risico van het huisvesten van kalveren in paren is dat ze na het drinken van hun melk de reflex hebben om aan elkaar te gaan zuigen. Dit kan leiden tot verminderde groei als gevolg van stress, en op jonge leeftijd kunnen schadelijke bacteriën worden overgedragen door het zuigen, bijvoorbeeld via de navel of de speentjes. Hierdoor kan het uierweefsel beschadigd raken en na de eerste kalving mastitis veroorzaken. Om het zuigen bij elkaar te voorkomen, hebben we een aangepast LifeStart-voerschema opgesteld. Door meer melk te voeren, profiteren de kalveren van een langdurig verzadigd gevoel en stimuleren we tevens een snellere groei.

duo 6.png

Download hier het voerschema

Vul jouw gegevens hieronder in en ontvang direct het voerschema in jouw mailbox.