Hittestress aanpak vleesvarkens

Varkens

Na een wisselvallig voorjaar is het hittestressseizoen weer aangebroken. Naast een direct effect van hittestress op de voeropname en dierprestaties, komt ook de gezondheid van varkens onder druk te staan. Lees hieronder op welke manier je hittestress kunt aanpakken en de gezondheid van je dieren zo optimaal mogelijk ondersteunt!

07/05/2024

Voor varkenshouders is het belangrijk om rekening te houden met de twee verschillende vormen van hittestress, namelijk chronische hittestress (buitentemperaturen >20°C) die de hele zomer aanwezig is en terugkerende acute hittestress (buitentemperaturen >28°C, denk aan hittegolven). De oplopende temperaturen buiten zorgen voor oplopende temperaturen in de stal. Varkens hebben andere nutritionele belangen tijdens deze verschillende vormen van hittestress.

Feit is, dat tijdens hittestress de technische prestaties van vleesvarkens dalen. Voor het behoud van verdere verliezen of het beperken van verliezen wordt geadviseerd te kiezen voor een hittestress aanpak.

Aanpak chronische hittestress

Op chronische hittestress kan iedereen zich voorbereiden, want in de zomer is de dagtemperatuur meestal hoog. Dieren passen hierop hun gedrag aan, zoals minder eten, meer drinken en de activiteit verlagen. Daarnaast stuurt het dier meer bloed vanuit de darmen naar het huidoppervlak om zichzelf af te koelen; de zogenaamde ‘droge warmteverliezen’.

Om beter om te gaan met de gevolgen van chronische hittestress, biedt NutriCool uitkomst. NutriCool voeg je toe aan het mengvoer. Het zorgt voor minder schade aan de darmcellen als gevolg van het omleiden van de bloedsomloop en stimuleert de vochtbalans en de integriteit van de darmen. Zo blijven je dieren in staat om opgenomen voer beter te benutten en ook tijdens de zomer te presteren.

Aanpak acute hittestress

Naast chronische hittestress, onderscheiden we ook acute hittestress. Bij acute hittestress zit het dier aan zijn maximale warmteafgifte. De enige vorm om warmte af te staan is door de natte warmte te verliezen. Oftewel: door sneller te ademen wordt er meer vocht het lichaam uitgedreven. Deze periode is cruciaal om te voldoen aan de behoeftes van het dier. Zet hiervoor Farm-O-San InstaCool voor varkens in. Dit is een wateroplosbaar poeder dat de benodigde elektrolyten, buffers, magnesium en Vitamine C bevat die de dieren nodig hebben wanneer ze blootstaan aan hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid

Onderzoek: gecombineerde aanpak NutriCool en InstaCool loont

In een recente proef van Trouw Nutrition met 615 Danbred x Pietrain vleesvarkens, uitgevoerd tijdens de zomer van 2021 heeft een aanpak met NutriCool en InstaCool zich bewezen. Tijdens de proefmeting vanaf dag 39 na opzet tot slacht hebben de dieren voortdurend chronische hittestress ervaren en van dag 65 tot dag 75 acute hittestress. Gedurende de proefperiode heeft de proef groep steeds NutriCool toegediend gekregen via het voer (1 kg / ton eindvoer) en gedurende de periode van acute hittestress Fam-O-San InstaCool via het drinkwater (0.5 kg / 1.000 L drinkwater).

De resultaten tonen aan dat een hittestress aanpak met NutriCool en InstaCool een bijdrage levert aan het reduceren van de impact van hittestress op dierprestaties. De aanpak resulteerde in een hoger slachtgewicht van 114.3 kg gemiddeld in de controlegroep versus 116.9 kg met de hittestress aanpak. Ook werd met de aanpak een hogere gemiddelde dagelijkse groei van 717 g/dag bereikt ten opzichte van de 685 g/ dag in de controlegroep. Bovendien reduceerde de voederconversie met 3 punten en werd het sterftecijfer met meer dan 50% gereduceerd.

Ook hittestress de baas blijven deze zomer?

Informeer bij je mengvoerleverancier naar NutriCool en InstaCool of neem contact op met je contactpersoon van Trouw Nutrition