Omarm een gezonde darm – steeds meer bedrijven kiezen voor LactiBute

Rundvee

In maart 2022 bracht Trouw Nutrition het prebioticum Selko LactiBute op de markt. De interesse neemt sindsdien elke maand toe. Inmiddels wordt Lactibute al gevoerd in Nederland, België, Luxemburg en Denemarken. Wat vooral opvalt is dat sinds de zomer ook de dierenartsen Trouw Nutrition steeds vaker contacteren over darmgezondheid. Daarom kort een update over hoe de signalen van darmverzuring te herkennen en welke effecten Selko LactiBute in de praktijk heeft.

03/01/2023

Darmverzuring herkennen

Regelmatig komen we in het veld tekenen van darmverzuring (ook leaky gut genoemd) tegen. Je herkent darmverzuring aan: grote spreiding in mestconsistentie tussen koeien, gasbelletjes in de mest en darmslijm in de mestzeef. Vaak gaat dit samen met onverteerde graankorrels.

Concreet betekent dit:

  • Er gaat te veel voer onverteerd naar de darm
  • Deze energie wordt niet opgenomen
  • Er is schade aan de darmwand (ontstekingen)
  • Een koe verliest veel energie (glucose) om de darm weer gezond te maken
  • Koeien zijn vatbaarder voor ziekten en laten de verwachte melkproductie niet zien

imagep095k.png
Figuur 1. 'Darmslijm' teruggevonden in de mest, een teken van darmverzuring.

Duidelijk zichtbare effecten van darmverzuring bij de gehele veestapel duiden erop dat een voeraanpassing nodig is. Selko LactiBute zorgt daarbij voor extra veiligheid. Selko LactiBute is een uniek, gepatenteerd prebioticum dat de fermentatie in de darm stimuleert. Hierdoor wordt meer boterzuur geproduceerd. Dit verbetert de darmgezondheid, vermindert ontstekingen en remt ziekmakende bacteriën. Een betere darmgezondheid bespaart energie die de koe zou verliezen aan vele (kleine) ontstekingsreacties. Met een gezonde darm kan deze energie anders benut worden, waarbij het goed te realiseren is dat uiteindelijk de koe zelf bepaalt of deze energie richting melkproductie, vruchtbaarheid of haar gezondheid gaat.

Koeien produceren makkelijker

Inmiddels wordt Selko LactiBute structureel ingezet op tientallen bedrijven in Nederland, België, Luxemburg en Denemarken. Naast de eerdergenoemde effecten, zien we ook een zeer duidelijk effect op de mestconsistentie. Deze verbetert, waarschijnlijk als gevolg van een gezondere microflora en betere benutting van het voer. Naast een verbetering, wordt na inzetten ook de spreiding in mestconsistentie binnen de veestapels een stuk minder. Als gevolg van een betere microflora en gezondere darm, vinden we ook minder darmslijm in de mestzeef terug.

Een hogere melkproductie door Selko LactiBute zorgt niet alleen voor een hoger voersaldo. Er worden ook positieve gezondheidseffecten ervaren. Koeien halen makkelijker hun piekproductie, naast een betere vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Koeien hoeven dus minder op hun tenen te lopen.

Een typerend voorbeeld van het BSK-verloop met Selko LactiBute staat in onderstaande grafiek, waarbij de MPR van 2022 is uitgezet tegen die van 2021. Ondanks de hete zomer steeg de BSK met 4 punten tussen mei en juli.

image9rgjr.png

Winterrantsoenen 2022-2023 geven óók extra darmuitdaging

Nog niet overal zijn de maiskuilen van 2022 geopend. Wat we zien is droge, slechter verteerbare snijmais met een lager zetmeelgehalte en grote kans op broei. Daar tegenover staan vaak energierijke voorjaars- en zomergraskuilen, eventueel aangevuld met een eiwitrijke herfstkuil. Op papier vallen hier redelijke rantsoenen van te maken. In de praktijk valt het in eerste instantie tegen om het ruwvoer goed te verteren en de voeropname te behouden. Niet alleen de pens kan in deze situaties ondersteuning gebruiken, maar ook zeker de darm. Wisselingen in voeropname, doorstromen van onverteerd voer en selectie aan het voerhek zorgen voor een hogere druk op darmgezondheid. Met Selko LactiBute houd je koeien weerbaarder en dus gezonder.

Omarm een gezonde darm | Selko LactiBute ook los bij te voeren

Zet Selko LactiBute zowel in de droogstand als tijdens de lactatie in voor een optimale ondersteuning van de darmgezondheid. Selko LactiBute (16g/dag) kan worden ingemengd in een (maat)mineraal in Gent. Ook is een topdress van 50 gram per dier per dag beschikbaar: Maxcare LactiBute Topdress. De investering van de topdress bedraagt circa 17,5 cent per koe per dag. Dit is bij de huidige melkprijs een ROI van >3, nog zonder gezondheidseffecten meegerekend.

Selko Lactibute is onderdeel van HealthyLife

Interesse?

Neem contact op met Koen Luijben of je accountmanager.