Tips voor kalveropfok: Huisvesting

Rundvee

Een goede huisvesting vormt de hoeksteen van een gezonde kalveropfok. Hier zijn vijf essentiële tips om ervoor te zorgen dat jouw kalveren gedijen in de juiste omgeving. 

31/10/2023

Tip 1: Creëer een stabiel klimaat 

 Jonge kalveren gedijen het best in een omgeving met een temperatuur tussen 15 en 25 °C en een luchtvochtigheid tussen 60 en 80%. Hoewel de comfortzone van een kalf tussen de 10 en 25°C ligt, is een zo constant mogelijke omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid cruciaal voor een goede groei zonder luchtwegproblemen. Vermijd dus grote temperatuurschommelingen en tocht. Overweeg extra mechanische ventilatie, zoals positive pressure tubes, voor meer controle. Een systeem met (duo-)iglo’s buiten onder een afdak kan ook goed werken. 

Tip 2: Huisvest kalveren minimaal 4 maanden op stro 

 Pasgeboren kalveren kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed reguleren en hebben energie en voedingsstoffen nodig. Anders dan oudere vaarzen en koeien herkauwen ze nog niet of onvoldoende, en de warmte uit de pensfermentatie helpt hen niet bij de thermoregulatie. Daarom is het verstandig om de kalveren minstens tot 4 maanden op een dikke laag stro te huisvesten. Het is belangrijk dat de kalveren goed omringd zijn door een laag stro; dit werkt isolerend en helpt het kalf zijn warmte beter vast te houden. 

Tip 3: Mest de stallen minstens 1 keer per maand uit 

Een dikke laag stro is goed voor de kalveren, maar een teveel aan mest en urine verhoogt de hoeveelheid schadelijke gassen zoals ammoniak. Dit heeft een negatieve invloed op de eerste afweer in de luchtwegen. Ook is een nat ligbed nadelig voor de klauwen en de navel van de kalveren. Zorg er dus voor dat ze droog en warm liggen om een goede groei te realiseren en kiemdruk in de omgeving onder controle te houden. 

Tip 4: Overweeg duo-huisvesting vanaf dag 2 

In 2024 zal de Europese Unie nieuwe wetsvoorstellen introduceren met betrekking tot huisvesting. Een van de redenen hiervoor is dat individuele huisvesting van dieren niet langer wordt aanbevolen. Diverse onderzoeken tonen aan dat duo-huisvesting voordelen biedt, vooral vanwege een betere en snellere voeropname (naast hooi/stro en water, ook brok of muesli), wat resulteert in een hogere groei (+100-140 gr/dag tot spenen). De duur van de duo-huisvesting is afhankelijk van het opfoksysteem (drinkautomaat, manueel voeren of via melktaxi). Uiteraard zijn er ook aandachtspunten; bij problemen zoals besmettelijke diarree of luchtwegproblemen, is overleg met een bedrijfsdierenarts of opfokspecialist raadzaam om deze zaken eerst aan te pakken (hygiëne, vaccinatie, biestkwaliteit, etc.). 

Tip 5: Zorg voor voldoende licht 

Net zoals wij hebben kalveren een biologische klok die hun fysiologische processen reguleert. Voldoende licht, met bij voorkeur 16 uur licht en 8 uur donker, en een minimale lichtsterkte van 150-250 lux, is essentieel voor groei, melkproductie en vruchtbaarheid. Daarnaast is voldoende licht in de stal belangrijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden en het goed kunnen observeren van de kalveren. 

Lees ook:

Tips voor kalveropfok: Biest
Tips voor kalveropfok: Voeding