Update wetswijzigingen juli & augustus 2022

Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstelling en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren.

24/10/2022

Vitamine B12

Wat wijzigt?

 1. Vitamine B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541 heeft een herregistratie ondergaan.
 2. Deze vorm van vitamine B12 heeft nu een declaratiecode. Zie Tabel 1 voor een overzicht van de declaratie en de voorwaarden van gebruik.
 3. Het toevoegingsmiddel is meer gespecificeerd dan (vooralsnog) andere vormen van B12.
  1. Oud: niets gespecificeerd
  2. Nieuw: Preparaat van cyanocobalamine, geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541, in vaste vorm met ≤ 1 % cyanocobalamine.
   Karakterisering van de werkzame stof: Cyanocobalamine C63H88CoN14O14 Zuiverheid: ≥ 96%
 4. Vitamine B12 geproduceerd met andere bacteriestammen valt onder de in Annex II opgenomen algemene registratie van vitamine B12 (alle vormen van vitamine B12 met uitzondering van preparaat van cyanocobalamine geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541)
 5. Vermoedelijk komt in 2023 het verbod op vitamine B12 geproduceerd door andere bacteriestammen (dan vitamine B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541).
 6. Vooralsnog levert en gebruikt Trouw Nutrition Benelux vitamine B12 geproduceerd door andere bacteriestammen en niet vitamine B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541. Zij zullen dan ook nog etiketteren volgens de oude regels. Zodra Trouw Nutrition Benelux B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541 gaat gebruiken, dienen zij ook te voldoen aan deze nieuwe regels.
 7. Trouw Nutrition Benelux blijft tot nader bericht vitamine B12 leveren onder de oude declaratie aangezien dit vitamine B12 geproduceerd door een andere bacteriestam dan Ensifer adhaerens CNCM I-5541 betreft. Wanneer meer bekend is, dan wordt dit zo spoedig mogelijk via de gebruikelijke weg gecommuniceerd.

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden vitamine B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541.

Tabel 1: Overzicht vitamine B12

Toevoegingsmiddel en Declaratie

Diersoorten

Minimum 1

Maximum 1

Einde vergunning

Categorie: nutritionele toevoegingsmiddelen

Functionele groep: vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking.

Preparaat van cyanocobalamine, geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541, met ≤ 1 % cyanocobalamine in vaste vorm.

 

Declaratie oud: Vitamine B12 of cyanocobalamine

Declaratie nieuw: Vitamine B12 of cyanocobalamine (3a835)

Alle diersoorten (ongewijzigd)

n.v.t.(ongewijzigd)

n.v.t.(ongewijzigd)

09-08-2032

1 Per kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12%

Tabel 2: Overgangstermijnen vitamine B12

Productie en etikettering van:

Mag volgens de oude regels tot uiterlijk:

Mogen in de handel worden gebracht en worden gebruikt tot de bestaande voorraden op zijn

Onder declaratie

Het toevoegingsmiddel

9 februari 2023

Ja

Vitamine B12/cyanocobalamine

Voormengsels met het toevoegingsmiddel

9 februari 2023

Ja

Vitamine B12/cyanocobalamine

Voedermiddelen en mengvoeders met het toevoegingsmiddel bestemd voor voedselproducerende dieren

9 augustus 2023

Ja

Vitamine B12/cyanocobalamine

Voedermiddelen en mengvoeders met het toevoegingsmiddel bestemd voor niet-voedselproducerende dieren

9 augustus 2024

Ja

Vitamine B12/cyanocobalamine

Wat betekent het voor jou als klant?

 1. Declaratie van vitamine B12 is optioneel voor mengvoeders.
 2. Als de je vitamine B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541 gebruikt en vitamine B12 declareert, dan dient de vermelding op het label te voldoen aan de nieuwe regels.

 

Nieuwe voedermiddelencatalogus

Wat wijzigt?

 1. Er is een nieuwe voerdermiddelencatalogus gepubliceerd.
 2. De voedermiddelencatalogus bevat alle voedermiddelen die zijn toegestaan in diervoeders[1]
 3. De verschillen tussen de oude en de nieuwe voedermiddelencatalogus zijn te veel om hier te noemen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
  1. Verduidelijking van de algemene bepalingen
  2. Wijzigingen in genoemde behandelprocessen en/of benaming/omschrijving van behandelprocessen:
   1. Voedermiddelen mogen niet met formaldehyde pensbestendig worden gemaakt (behandelproces 56).
   2. Toevoeging van behandelproces 70 Behandeling met alkali (behandeling met soda)
  3. Nieuw toegestane voedermiddelen
 • 2.19 Maïskiemschroot
 • 2.20 Maïskolfmengsel
 • 2.21 Maïskolfmengsel met schutbladen
 • 11.26 Tarwealeuron
 • 6.5 Grondnoten
 • 19.10 Fractie van zonnebloemzaadschrootvoer met laag cellulose- en hoog eiwitgehalte
 • 19.11 Fractie van zonnebloemzaadschrootvoer met hoog cellulosegehalte
 • 24.1 Chiazaden
 • 11.13 Erwtencrème
 • 11.1 Sap van rode radijzen
 • 2.1 Schimmels, gedroogd
 • 14.2 Houtmelasse
 • 17.1 Cholesterol uit wolvet
 • 11.1 Meel van ongewervelde zeedieren
 • 1.14 Calciumchelaten
 • 1.18 Dubbelzout van calciumnitraat
 • 2.12 Magnesiumchelaten
 • 4.8 Natriumgluconaat
 • 2.12 Trehalose
 • 6.14 Palmitoylethanolamide

4. Wijziging van voedermiddelen in benaming, omschrijving en/of verplichte vermeldingen. Zie Tabel 3 voor enkele voorbeelden.

5.Verbod op gebruik van bepaalde stoffen als voedermiddel. Deze stoffen worden gezien als toevoegingsmiddel en dienen als zodanig gedeclareerd te worden. Het betreft de volgende stoffen:

 • Natriumcitraten
 • Kaliumcitraten
 • Sorbitol
 • Mannitol
 • Calciumhydroxide
 • Xylitol
 • Ammoniumlactaat
 • Ammoniumacetaat

Tabel 3: wijziging van voedermiddelen

Voedermiddelnummer

Oude benaming

Nieuwe benaming

Overige belangrijke wijzigingen

2.18.14

Sojaschrootvoer [sojameelvoer], ontdopt

Sojaschrootvoer [sojameelvoer], gedopt

De omschrijving van dit voedermiddel is iets gewijzigd.

7.1.2

Gedroogde algen

Algen, gedroogd

Naast ruw eiwit, ruw vet en ruwe as, moet nu ook het jodiumgehalte worden vermeld wanneer deze meer dan 100 ppm is.

7.1.6

Zeewier, gedroogd

Zeewier meel

De omschrijving van dit voedermiddel is iets gewijzigd.

Naast ruwe as, moet nu ook het volgende worden vermeld: jodiumgehalte wanneer deze meer dan 100 ppm is, ruw eiwit en ruw vet.

12.1.5

Gist [bakkersgist]

Geïnactiveerde gist; [brouwersgist, indien van toepassing geïnactiveerd]

De omschrijving van dit voedermiddel is iets gewijzigd

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 4 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden van de voedermiddelen met wijziging.

Tabel 4: Overgangstermijnen

Productie en etikettering van:

Mag volgens de oude regels tot uiterlijk:

Mogen in de handel worden gebracht en worden gebruikt tot de bestaande voorraden op zijn

Onder declaratie

Voedermiddelen

24 juli 2023

Ja

Oude declaratie

Stof natriumcitraat

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof kaliumcitraat

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof sorbitol

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof mannitol

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof calciumhydroxide

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof xylitol

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof ammoniumlactaat

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Stof ammoniumacetaat

30 mei 2028

Ja

Als voedermiddel of toevoegingsmiddel

Wat betekent het voor jou als klant?

 1. Voedermiddelen dienen altijd te worden vermeld op het etiket van mengvoeders. Zowel jij als klant, maar ook Trouw Nutrition Benelux dient dan ook te voldoen aan de regels/benamingen zoals bepaald met de nieuwe voedermiddelencatalogus.
 2. Momenteel is Trouw Nutrition Benelux nog druk bezig met het inzichtelijk maken welke grondstoffen door deze nieuwe voedermiddelencatalogus anders vermeld moeten worden dan wel nog voldoen aan de omschrijving zoals beschreven in de voedermiddelencatalogus.

Zodra meer bekend is, zal dit verder worden gecommuniceerd met de accountmanagers.

 1. Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk 24 juli 2023 de producten leveren met de juiste nieuwe benamingen voor de gebruikte voedermiddelen in die producten.
 2. Daarnaast kan je in de mengvoeders bepaalde nieuwe voedermiddelen opnemen die eerst niet toegestaan waren, mits die voedermiddelen voldoen aan de omschrijving zoals beschreven in de voedermiddelencatalogus.

[1] De voedermiddelencatalogus is EU-wettelijk bindend. De voedermiddelencatalogus dient niet te worden verward met het voedermiddelen register (lijst met voedermiddelen voor diervoeders, maar niet EU-wettelijk bindend).