Vernieuwde normen voor vleeskuiken

Pluimvee

Selectie binnen de genetica zorgt ervoor dat vleeskuikens jaar na jaar een hogere groeisnelheid laten zien. Deze vooruitgang zorgt ook voor een verbeterde efficiënte mits we ook onze voersamenstelling aanpassen aan de nieuwe eisen van de kuikens. 

04/05/2023

Op het Poultry Research Centre van Trouw Nutrition zijn een aantal proeven gedaan om te onderzoeken wat de meest ideale nutriëntnormen zijn voor deze kuikens. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd met Standardized Ileal Digestible (SID) aminozuren welke dan ook in de nieuwe normen opgenomen zijn. Tijdens een eerste proef is gekeken naar de mogelijkheid om energie, een van de duurste componenten in vleeskuikenvoer, te verlagen. In de helft van de proefgroepen is de ratio tussen aminozuren en energie gelijk gehouden (dus ook lagere aminozuren), in de andere helft is de aminozuren : energie ratio verhoogd.

Enkele conclusies van deze proef:

  • In voer met verlaagde energieniveaus kan een verhoging van de aminozuren: energie ratio zorgen voor behoud van groei (grafiek 1).
  • Verlaging van het energieniveau in de latere fases kan resulteren in lagere voerkosten ondanks het oplopen van de voerconversie.
  • Verhoging van energie (t.o.v. standaard) verbeterde de voerconversie maar zorgde voor hogere voerkosten.

Grafiek 1: eindgewicht op 42 dagen bij verlaagd energieniveau met gelijkblijvende en oplopende aminozuren : energieverhouding.
Grafiek 1: eindgewicht op 42 dagen bij verlaagd energieniveau met gelijkblijvende en oplopende aminozuren : energieverhouding.

Aansluitend zijn er een tweetal dosis respons proeven gedaan om het effect te meten van verschillende niveaus aan SID lysine met het bijbehorende ideale aminozurenpatroon. Deze proef, een 4-fase programma, werd uitgevoerd met twee verschillende voerprogramma’s: één gericht op de (Zuid) Amerikaanse markt met een mais-soja samenstelling en één met een meer Europese samenstelling met naast mais en soja ook tarwe, raapzaadschroot, zonnebloemschroot en Distiller`s Dried Grains with Solubles (DDGS). In de verschillende fasen werden kleine verschillen waargenomen tussen de voerprogramma’s maar dit had uiteindelijk geen effect op de eindgewichten op dag 42.

Voor de vaststelling van het optimale niveau SID lysine is zowel gekeken naar gewicht (groei per dag) als voerconversie. In onderstaande 2 grafieken zijn de effecten te zien van het verhogen van SID lysine in de afmestfase van 31 tot 42 dagen. Hier valt op dat het optimum SID lysine voor groei per dag rond 10 g/kg ligt. Om de laagste voerconversie te realiseren zal het SID lysine niveau ongeveer 1 g/kg hoger moeten zijn. Dit leidt tot een hogere voerprijs en er zal per situatie bekeken moeten worden wat het meest wenselijk is.

Conclusies van de SID aminozuur proeven:

  • SID lysine behoefte is onafhankelijk van de gebruikte grondstoffen. Geen verschillen tussen de Europese samenstelling en het Amerikaanse mais-soja rantsoen.
  • Behoefte aan SID lysine varieert afhankelijk van het gekozen prestatiedoel: gewicht of voerconversie.


Grafiek 2: groei per dag in de afmestfase van 31 tot 42 dagen bij verschillende SID Lys niveaus.


Grafiek 3: voerconversie in de afmestfase van 31 tot 42 dagen bij verschillende SID Lys niveaus.

Ons team van pluimvee specialisten deelt graag onze nieuwe richtlijnen voor broilers met je.

Neem contact met ons op voor uitgebreide informatie over onze proeven.