Vooraankondiging wetswijzigingen februari – maart 2023

Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren. 

17/03/2023

Vitamine E

Wat wijzigt?

 1. De registratie van vitamine E voor alle diersoorten is verlengd
 2. Zie Tabel 1 voor een overzicht van de declaratie en voorwaarden van gebruik.
 3. Wijzigingen (zie ook Tabel 1):
  1. De code van bepaalde vormen van vitamine E is aangepast
  2. In de samenstelling/beschrijving van het toevoegingsmiddel is opgenomen;
   1. of het in vaste of vloeibare vorm is
   2. op welke wijze het geproduceerd is
   3. of het een preparaat betreft.
  3. Wat niet is gewijzigd, is dat als vitamine E op het etiket wordt vermeld, de volgende equivalenties voor de meeteenheden voor de gehaltes worden gebruikt:
   1. 1 mg all-rac-alfa-tocoferylacetaat = 1 IE
   2. 1 mg RRR-alfa-tocoferylacetaat = 1,36 IE

imager2bs8.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden van vitamine E.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 8 september 2023 de voormengsels en aanvullende voeders met vitamine E etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

image99oa.png

Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van vitamine E is optioneel voor mengvoeders. Wanneer je vitamine E declareert, dan moet deze gedeclareerd worden volgens de nieuwe regels.

Clostat®

Wat wijzigt?

 1. De registratie van Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 voor de volgende diergroepen is verlengd:
  1. Vleeskuikens
  2. Opfokleghennen
  3. Minder gangbare pluimveesoorten met uitzondering van mindergangbare pluimveesoorten voor legdoeleinden
 2. De registratie van Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 is nu ook geldig voor siervogels
 3. Zie Tabel 3 voor een overzicht van de declaratie en voorwaarden van gebruik.
 4. Wijzigingen (zie ook Tabel 3):
  1. De naam en code van het toevoegingsmiddel is aangepast;
  2. De samenstelling/beschrijving van het toevoegingsmiddel is aangepast qua minimumconcentratie en de sporen moeten nu levensvatbaar zijn
  3. Wijziging stam door andere taxonomische identificatie
   (Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 was voorheen taxonomisch geïdentificeerd als Bacillus subtilis ATCC PTA-6737)
  4. Aanpassing toegestane diersoorten:
   Mesteenden, kwartels, fazanten, patrijzen, parelhoenders, mestganzen en struisvogels”
   zijn vervangen door
   “Minder gangbare pluimveesoorten met uitzondering van mindergangbare pluimveesoorten voor legdoeleinden
   ”.
  5. Ook is de declaratie van het toevoegingsmiddel voor (gespeende) biggen, (gespeende) Suidae met uitzondering van Sus scrofa domesticus, mestkalkoenen, fokkalkoenen, legkippen, legvogels van minder gangbare pluimveesoorten en zeugen gewijzigd:
   1. Oud: Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) (4b1823)
   2. Nieuw: Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 (4b1823)

image4v92.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 4 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor Clostat® bestemd voor:

 • Vleeskuikens
 • Opfokleghennen
 • Minder gangbare pluimveesoorten met uitzondering van minder gangbare pluimveesoorten voor legdoeleinden

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 9 september 2023 de voormengsels en aanvullende voeders met Clostat® bestemd voor bovengenoemde diersoorten etiketteren volgens de nieuwe regels.
Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imagee5elf.png

Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 is verplicht voor mengvoeders. Je moet daarom ook de declaratie aanpassen volgens de nieuwe regels.

Sepiolietklei

Wat wijzigt?

 1. Sepiolietklei is her-geregistreerd
 2. Zie Tabel 5 voor een overzicht van de declaratie en voorwaarden van gebruik.
 3. Wijzigingen (zie ook Tabel 5):
  1. De code van het toevoegingsmiddel is aangepast;
  2. De samenstelling, chemische formule, beschrijving en analysemethoden zijn nu beschreven
  3. Verboden voor andere diersoorten dan:
   1. Melkgevende herkauwers
   2. Suidae gespeend en voor mestdoeleinden
   3. Zalmachtigen
   4. Vleeskuikens

imagejt4oj.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 6 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor sepiolietklei bestemd voor:

 • Melkgevende herkauwers
 • Suidae gespeend en voor mestdoeleinden
 • Zalmachtigen
 • Vleeskuikens

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 28 augustus 2023 de voormengsels en aanvullende voeders met sepiolietklei bestemd voor bovengenoemde diersoorten etiketteren volgens de nieuwe regels.
Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imagefxuoqq.png

Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van sepiolietklei is verplicht voor mengvoeders. Je moet daarom ook de declaratie aanpassen volgens de nieuwe regels. Verder mogen mengvoeders bestemd voor andere diersoorten dan hieronder genoemd geen sepiolietklei bevatten:

 • Melkgevende herkauwers
 • Suidae gespeend en voor mestdoeleinden
 • Zalmachtigen
 • Vleeskuikens