Voorkom dat je kostbare voer verdampt

Rundvee

Met warmere temperaturen in aantocht ligt hittestress op de loer. Hittestress heeft een direct effect op de voeropname en melkproductie. Ook de gezondheid van je koeien komt onder druk te staan. Denk aan baarmoederontsteking of een verminderde uiergezondheid door een verhoging van het (tank)celgetal; een van de belangrijkste redenen voor ongewenste uitval. Gelukkig kun je voorzorgsmaatregelen nemen tegen hittestress. Zorg naast koeling en schoon drinkwater, voor smaakvol voer en ga broei in het rantsoen zoveel mogelijk tegen. Hieronder lees je meer tips om goed voorbereid te zijn op hittestress.

17/03/2023

Koeling en een goede watervoorziening

Het koelen van je melkkoeien én droge koeien is de belangrijkste maatregel die je kunt nemen. Daarnaast moet je watervoorziening op orde zijn: je koeien drinken bij hittestress gerust 250 liter water per dag. Houd tenminste 1 open drinkbak van 120 cm breed per 20 koeien aan, of 2 sneldrinkers (à 20 liter water/minuut). Hang deze idealiter op 60 cm hoogte en zorg voor 7 cm waterdiepte, zodat je koeien er eenvoudig bij kunnen en voldoende kunnen drinken.

Voorkom voerfermentatie buiten de koe

Ook je voermanagement verdient alle aandacht tijdens hittestress. Allereerst is voerhygiëne belangrijk: fris, schoon voer is het startpunt. Daarnaast is het zaak ongewenste fermentatie tegen te gaan. Blootstelling aan zuurstof zorgt voor groei van gisten, schimmels en (entero)bacteriën, die verteerbare energie (suikers) en eiwitten makkelijk consumeren. Je ziet je kostbare voer dan letterlijk verdampen!

Broeiremmer remt groei ongewenste micro-organismen in voer

Bij fermentatie komt daarnaast warmte vrij. Dit merk je aan het oplopen van de temperatuur van het voer: broei. Voor de graskuilen van 2022 geldt dat ze gemiddeld minder broeigevoelig zijn dan andere jaren. Het zijn dit seizoen de maiskuilen die het grootste risico op broei geven door het hoge drogestofgehalte en lage zetmeelgehalte. Meer kans op broei betekent dus dat gisten, schimmels en (entero)bacteriën makkelijker kunnen groeien in zowel ruwvoeders, bijproducten, grondstoffen en het gemengde rantsoen. De groei van deze ongewenste micro-organismen kan je tegengaan door het gebruik van een breedwerkende broeiremmer.

Smakelijker voer met Selko®-TMR

Een breedwerkende broeiremmer zoals Selko®-TMR (Total Mixed Ration) remt de drie belangrijkste micro-organismen. De broeiremmer bestaat uit een synergetisch mengsel van gebufferde en niet gebufferde organische zuren. Organische zuren hebben eigenschappen om de groei van micro-organismen te remmen, waardoor minder fermentatie optreedt. Door het voorkomen of afremmen van deze ongewenste fermentatie blijft je rantsoen langer smakelijk en blijven de voedingsstoffen bewaard voor je koeien. Selko®-TMR kan daarnaast worden ingezet als snijvlak- en toplaagbehandeling van de kuil.

Hogere melkproductie met Selko®-TMR

Een studie in Nederland in de zomer van 2022 toont geen verschil in voeropname tussen koeien die Selko®-TMR in het rantsoen kregen, ten opzichte van controle-koeien. Wel nam het verschil in melkproductie toe met 1,4 kilo extra melk in de vijfde week van de studie bij koeien die Selko®-TMR in het rantsoen kregen (figuur 1). Deze stijging van melkproductie kan verklaard worden door een hogere voederwaarde van het rantsoen.

Melkproductie Selko TMR studie_new.png

Figuur 1