Vooraankondiging wetswijzigingen december 2023 & januari 2024

Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren. 

06/02/2024

Ronozyme® Multigrain

Wat wijzigt?

  1. De registratie van preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei ATCC 74444 (bekend onder de merknaam Ronozyme® Multigrain) voor de in Tabel 1 vermelde diercategorieën is verlengd.
  2. Zie Tabel 1 voor overzicht declaratie en voorwaarden van gebruik.

image5t25.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor het toevoegingsmiddel.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 04 augustus 2024 de voormengsels en aanvullende voeders met het toevoegingsmiddel etiketteren conform de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imagexmtf8.png

Wat betekent het voor je?

Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. Op deze mengvoeders moet daarom ook de declaratie worden aangepast volgens de nieuwe regels.

Aanpassing op bestaande vergunning van BioPlus 2B® van Chr. Hansen A/S voor mestkalkoenen

Officiële declaratie toevoegingsmiddel: Bacillus subtilis DSM 5750 en Bacillus licheniformis DSM 5749 (4b1700i)

Wijziging:

  • Oud: geen tekst rondom combinatie met coccidiostatica.
  • Nieuw: “Dit toevoegingsmiddel mag worden gebruikt voor mestkalkoenen in mengvoeders die mierenzuur bevatten of die de volgende coccidiostatica bevatten, indien toegelaten als toevoegingsmiddelen voor dezelfde diersoort en -categorie: semduramycine, maduramicine-ammonium, diclazuril, monensine-natrium en lasalocide-natrium met een maximumgehalte van de werkzame stof van 90 mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %.”