Vooraankondiging wetswijzigingen maart t/m mei 2024

Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren. 

24/05/2024

Ronozyme®WX (CT/L)

Wat wijzigt?

 1. De registratie van Ronozyme® WX is verlengd.
 2. Het organisme dat wordt gebruikt bij de productie is gewijzigd.
 3. Toevoegingsmiddel mag nu voor alle pluimveesoorten en varkenssoorten worden gebruikt.
 4. De declaratiecode is gewijzigd.
 5. Declaratie, voorwaarden van gebruik, zie Tabel 1 voor overzicht.


Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 26372) bestemd voor mestpluimvee, gespeende biggen, mestvarkens, zogende zeugen en/of legkippen.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 1 november 2024 de voormengsels en aanvullende voeders voor genoemde diersoorten met Ronozyme®WX (CT/L) etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in
(eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.


Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. De declaratie op etikettering van mengvoeders moet daarom ook aangepast te worden volgens de nieuwe regels.


Hostazym® X

Wat wijzigt?

 1. De registratie van Hostazym® X is verlengd.
 2. Het toevoegingsmiddel is nu toegestaan voor meer diersoorten/-categorieën.
 3. De declaratie is iets gewijzigd.
 4. Het gebruikte organisme is gewijzigd.
 5. Declaratie, voorwaarden van gebruik, zie Tabel 3 voor overzicht.


Overgangstermijnen?

Zie Tabel 4 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 26 september 2024 de voormengsels en aanvullende voeders met het toevoegingsmiddel etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.


Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. De declaratie op etikettering van mengvoeders moet daarom ook aangepast te worden volgens de nieuwe regels.


Vitamine Hy-D

Wat wijzigt?

 1. De registratie van 25-hydroxycholecalciferol is verlengd voor mestkippen, mestkalkoenen, ander pluimvee en varkens.
 2. 25-hydroxycholecalciferol is nu ook toegestaan voor herkauwers.
 3. Declaratie, voorwaarden van gebruik, zie Tabel 5 voor overzicht.


Overgangstermijnen?

Er zijn geen overgangstermijnen.

Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. Het toevoegingsmiddel mag nu ook in diervoeders voor herkauwers worden verwerkt.


Nicotinezuur en niacinamide

Wat wijzigt?

 1. De registratie van nicotinezuur en niacinamide is verlengd.
 2. Declaratie van nicotinezuur is gewijzigd:
  1. Oud: niacine (3a314)
  2. Nieuw nicotinezuur (3a314)
 3. De voorwaarden van gebruik van nicotinezuur en niacinamide zijn niet gewijzigd (zie Tabel 6 voor overzicht).

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 7 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden nicotinezuur.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 15 november 2024 de voormengsels en aanvullende voeders met nicotinezuur etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.


Wat betekent het voor jou als klant?

Declaratie van nicotinezuur is optioneel voor mengvoeders. Indien je momenteel nicotinezuur (voorheen niacine) declareert, dient het te voldoen aan de nieuwe regels.