Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren.

12/09/2023

Levucell SC®

Wat wijzigt?

 1. Het toevoegingsmiddel Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (bekend onder de naam Levucell SC®) is opnieuw geregistreerd voor onderstaande diercategorieën:
  1. Melkkoeien;
  2. Mestrunderen;
  3. Minder gangbare herkauwers gehouden voor mestdoeleinden;
  4. Kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden.

 2. Wijzigingen, zie ook Tabel 1:
  1. Declaratiecode;
  2. Gedefinieerd dat het toevoegingsmiddel een preparaat betreft de cellen levensvatbaar moeten zijn;
  3. Uitbreiding diersoorten.

image0qpto.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor Levucell SC® bestemd voor melkkoeien en mestrunderen.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 6 januari 2024 de voormengsels en aanvullende voeders voor melkkoeien en mestrunderen met het toevoegingsmiddel etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imageos8h4.png

Wat betekent het voor je?

Declaratie van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 is verplicht voor mengvoeders. Je dient daarom ook de declaratie aan te passen volgens de nieuwe regels.

Koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine (Mintrex® Cu)

Wat wijzigt?

 1. De registratie van koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine voor alle diersoorten is verlengd.
 2. Wijzigingen, zie Tabel 3 voor overzicht.

imagegm56.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 4 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 20 januari 2024 de voormengsels en aanvullende voeders met het toevoegingsmiddel etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

image8frf.png

Wat betekent het voor je?

Declaratie van koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine is verplicht voor mengvoeders. Je dient daarom ook de declaratie aan te passen volgens de nieuwe regels.

Ronozyme®VP (CTL)

Wat wijzigt?

 1. Endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus CBS 589.94 (bekend onder de naam Ronozyme® VP) is opnieuw geregistreerd voor mestkippen en gespeende biggen.
 2. Wijzigingen, zie ook Tabel 5:
  1. Declaratiecode;
  2. Productiestam.

imagevow3a.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 6 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 (E1603) bestemd voor mestkippen en gespeende biggen.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 20 januari 2024 de voormengsels en aanvullende voeders voor mestkippen en gespeende biggen met het toevoegingsmiddel etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imageew1vk.png

Wat betekent het voor je?

Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. Je dient daarom ook de declaratie aan te passen volgens de nieuwe regels.

Ronozyme® Hiphos GT/L

Wat wijzigt?

 1. De registratie van 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae DSM 22594 (bekend onder de naam Ronozyme® Hiphos GT/L) is verlengd
 2. Wijzigingen, zie ook Tabel 7:
  1. Declaratiecode;
  2. Productiestam.

imagek3ds.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 8 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor 6-fytase (EC 3.1.3.26) (4a18) bestemd voor pluimvee, biggen (gespeend), mestvarkens of zeugen.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 23 januari 2024 de voormengsels en aanvullende voeders voor de eerder vermelde diersoorten met het toevoegingsmiddel etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in
(eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imagelyvd4.png

Wat betekent het voor je?

Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. Je dient daarom ook de declaratie aan te passen volgens de nieuwe regels.

Kobalt

Wat wijzigt?

 1. De registratie voor bepaalde vormen van kobalt, zie Tabel 9, is onder voorwaarden verleend.
 2. Het gebruik van in Tabel 9 vermelde kobaltvormen bij knaagdieren, herbivore reptielen en dierentuinzoogdieren is nu verboden.

imageyypi.png

Overgangstermijnen?

Er gelden geen overgangstermijnen.

Wat betekent het voor je?

Declaratie van kobalt is verplicht op mengvoeders. Je kan de vormen blijven gebruiken tot een besluit over de vergunning voor het toevoegingsmiddel volgens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is genomen of tot uiterlijk op 14 juli 2028.

Vitamine B12

Wat wijzigt?

Alle vormen van vitamine B12 - behalve B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541 met 1% cyanocobalamine (3a835) - moeten uit de handel worden genomen voor alle diersoorten.

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 10 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor alle vormen van vitamine B12 (behalve B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541 met 1% cyanocobalamine (3a835)) bestemd voor alle diersoorten.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 6 oktober 2024 of zodra vitamine B12 geproduceerd door Ensifer adhaerens CNCM I-5541 wordt gebruikt de voormengsels en aanvullende voeders met vitamine B12 etiketteren volgens de nieuwe regels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imagefhtla.png

Wat betekent het voor je?

Declaratie van vitamine B12 is optioneel voor mengvoeders. Als je  vitamine B12 declareert, dient het te voldoen aan de geldende/nieuwe regels.