Vooraankondiging wetswijzigingen november & december 2023

Trouw Nutrition

Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren. 

14/12/2023

Guanidinoazijnzuur

Wat wijzigt?

 1. De categorie en functionele groep waaronder Guanidinoazijnzuur (en het preparaat daarvan) valt, is gewijzigd naar zoötechnisch toevoegingsmiddel
 2. Guanidinoazijnzuur en het preparaat worden gezien als twee verschillende toevoegingsmiddelen en hebben elk een aparte declaratiecode.
 3. Guanidinoazijnzuur en het preparaat zijn nu ook toegestaan voor gebruik in voeders voor opfokleghennen en opfokkippen.
 4. Guanidinoazijnzuur en het preparaat mogen worden gebruikt in drinkwater voor opfokleghennen, opfokkippen en mestkippen. Gelijktijdig gebruik van dit toevoegingsmiddel in drinkwater en in diervoeding is echter niet toegestaan
 5. Wanneer het toevoegingsmiddel wordt gebruikt, moeten in de voeding van het dier vitamine B12 en andere methyldonoren dan methionine worden verstrekt.
 6. Omdat het nu een zoötechnisch toevoegingsmiddel is, mag alleen de vergunningshouder het toevoegingsmiddel als eerst in de Europese markt zetten. Overige bedrijven mogen dat niet.
 7. Zie Tabel 1 voor overzicht oud versus nieuw.

imagepfghg.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 2 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor guanidinoazijnzuur bestemd voor mestkippen, gespeende biggen en mestvarkens.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 25-10-2026 de diervoeders (voormengsels, mengvoeders) voor mestkippen, gespeende biggen en mestvarkens met guanidinoazijnzuur etiketteren conform de nieuwe regels. Daarbij zullen ze ook borgen dat alleen materiaal van Alzchem Trostberg GmbH wordt gebruikt. Zodra de diervoeders met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

imageoji4s.png

Wat betekent het voor je?

 1. Declaratie van guanidinoazijnzuur was al reeds verplicht voor mengvoeders.
  De labels van jouw producten moeten daarom ook overeenkomstig met de nieuwe regels worden aangepast.
 2. Per 25 oktober 2026 mag alleen guanidinoazijnzuur van Alzchem Trostberg GmbH worden gebruikt, tenzij in tussentijd voor een ander bedrijf ook een vergunning is verleend.
 3. Je mag het toevoegingsmiddel nu ook gebruiken voor diervoeders voor opfokleghennen en opfokkippen.


Bioplus® 2B

Wat wijzigt?

 1. Preparaat van Bacillus subtilis DSM 5750 en Bacillus paralicheniformis DSM 5749 mag nu ook worden gebruikt voor voeders voor mestkalveren, opfok- en mestlammeren en minder gangbare herkauwers gehouden voor opfok- en mestdoeleinden.
 2. Wijziging voor gebruik bij Speenvarkens:
  1. Oud: In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: “Het toevoegingsmiddel moet gelijktijdig aan zogende zeugen en speenvarkens worden vervoederd.”
  2. Nieuw: In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: “Er wordt aanbevolen om het toevoegingsmiddel gelijktijdig aan zogende zeugen en speenvarkens te vervoederen.”
 3. Declaratie, voorwaarden van gebruik, zie Tabel 3 voor overzicht.

imageptlzq.png

Overgangstermijnen?

Zie Tabel 4 voor de geldende overgangsdata voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden voor Bacillus subtilis DSM 5750 en Bacillus licheniformis DSM 5749 (4b1700i) bestemd voor speenvarkens.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per deadline 19 juni 2024 de voormengsels en aanvullende voeders voor speenvarkens met Bacillus subtilis DSM 5750 en Bacillus licheniformis DSM 5749 (4b1700i) etiketteren conform de nieuwe regels.

image7gcoj.png

Wat betekent het voor je?

 1. Declaratie van het toevoegingsmiddel is verplicht voor mengvoeders. Je producten voor speenvarkens moeten in de gebruiksaanwijzing de juiste tekst te vermelden.
 2. Je mag het toevoegingsmiddel nu voor meer diersoorten gebruiken.


Biologische productie

Wat wijzigt?

Bepaalde voedermiddelen en toevoegingsmiddelen mogen nu ook worden gebruikt in biologische diervoeders (of producten bestemd voor biologische diervoeders).

De in Tabel 5 genoemde stoffen mogen daarbij alleen worden gebruikt als ze verder ook voldoen aan de beginselen van de biologische wetgeving (onder andere niet geproduceerd met of door genetisch gemodificeerde organismen).

Wat betekent het voor je?

Je mag nu genoemde stoffen onder de geldende voorwaarden gebruiken bij de productie van biologische diervoeders.

imageernl.png