A strong performing calf, drinking from an automatic feeder A strong performing calf, drinking from an automatic feeder

Kalf tot vaars

De ontwikkeling van kalf tot vaars heeft een duidelijke invloed op de toekomstige prestaties als melkkoe. Door middel van het toepassen van intensieve voerstrategiëen en het streven naar de ideale afkalfleeftijd kunnen de beste resultaten behaald worden. Het LifeStart platform helpt veehouders de beste resultaten te behalen in de periode van kalf tot vaars.

Optimale afkalfleeftijd

De periode rond afkalven is een bepalende periode voor de levensduur van je koeien. Het verlagen van de afkalfleeftijd en het vervangingspercentage bieden mogelijkheden tot het besparen van kosten. Daarnaast neemt de levensduur van je veestapel toe.

Lees meer

Voermanagement

Een goede voer- en wateropname is belangrijk voor het bereiken van het maximale groeipotentieel van zowel kalveren als vaarzen tot aan de eerste afkalving. Omdat de richtlijnen voortdurend worden bijgewerkt, zal ons LifeStart-programma veehouders ondersteunen bij het bereiken van hun nieuw gestelde doelen.

Lees meer

In de afgelopen 15 jaar heeft innovatie ertoe geleid dat kalvervoedingsprogramma's niet langer enkel focussen op kostenbesparingen, maar veel meer toekomstgericht zijn. Dat leidde tot een betere productiviteit voor veehouders. Met ons LifeStart kalveropfokprogramma en Sprayfo melkvervangers heeft Trouw Nutrition enorm geïnvesteerd in het wereldwijd aansturen van deze verandering.
Eile van der Gaast, Global Product Manager Calf Milk Replacers – Sprayfo bij Trouw Nutrition
Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Wens je meer informatie?

LifeStart-onderzoeken tonen aan dat metabolische programmering tijdens de eerste levensweken een grote impact heeft op de orgaanontwikkeling en leidt tot een robuustere koe met betere prestaties op latere leeftijd.

Ga naar LifeStart