Footprint

Een kleinere footprint maakt een groot verschil

In de veehouderij staan we voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Om de toenemende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, hebben we meer grondstoffen nodig. Tegelijkertijd moeten we maximaal verduurzamen. Gelukkig zijn we in Nederland en België kampioen in veehouden en maken we samen al flinke stappen voorwaarts om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Denk maar aan het duurzaam omgaan met grondstoffen of het reduceren van stikstof en andere emissies. Samen komen we een heel eind!

Selko LactiBute onderdeel van 'Sustainable Farming'-aanpak

 

 

 

Lees meer over de andere pijlers

Precision feeding
Feed safety
Animal welfare