Feed Safety en Sustainable Farming: een cruciale verbinding

Duurzaamheid is een centraal begrip geworden in de moderne landbouw en veeteelt. Het streven naar duurzame praktijken omvat niet alleen het verminderen van milieubelasting en het optimaliseren van hulpbronnen, maar ook het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van dieren. In deze context is "feed safety" (voederveiligheid) een cruciale pijler van de Sustainable Farming aanpak van Trouw Nutrition.

De impact van feed safety

Verminderen van verspilling

Om de verspilling van voer en grondstoffen door bederf te voorkomen, is het belangrijk om te voldoen aan hoge veiligheidsnormen. De aanwezigheid en groei van ongewenste micro-organismen is niet enkel een gevaar voor de diergezondheid, ook beïnvloedt dit de nutritionele waarde van grondstoffen en voer. Het voorkomen van bederf en het verlengen van de houdbaarheid is dus cruciaal in het kader van duurzaamheid.

Benutten van reststromen

Daarnaast is feed safety van groot belang bij het verwerken van restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie in veevoer. Zo kunnen waardevolle grondstoffen, die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, toch worden benut op een veilige manier. Dit draagt bij een duurzamere, circulaire voedselketen.

Ondersteunen van diergezondheid en welzijn

Voederveiligheid zorgt voor gezond voer, vrij van schadelijke stoffen en ziekteverwekkers. Enkel wanneer we zoveel mogelijk dieren gezond kunnen voeden, is het mogelijk efficiënt voedsel te produceren door uitval en sterfte van dieren te verminderen. Daarnaast hebben gezonde dieren minder antibiotica nodig, wat de resistentie tegen antibiotica vermindert en bijdraagt aan een duurzaam gebruik van medicijnen.

Gezamenlijke inspanningen om feed safety te garanderen 

Het waarborgen van feed safety is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elke schakel in de productieketen speelt hierin een cruciale rol, van de grondstofproducent tot de veehouder. 

Veehouders
Veehouders
Mengvoerbedrijven
Mengvoerbedrijven
Producenten van voedselbijproducten
Producenten van voedselbijproducten
Grondstofproducenten
Grondstofproducenten
Silohygiëne
Varkens brijvoer
Brijvoerconservering
Fyvalet Silage voor maximale kwaliteit CCM
Beheersing van het risico op mycotoxinen
Producenten van voedselbijproducten
Handelaars van grondstoffen

Lees meer over de andere pijlers

Footprint
Precision feeding
Animal welfare