Jouw ruwvoer is van grote waarde: haal er het maximale uit met de NutriOpt On-site Adviser

Op een gemiddeld bedrijf van 100 koeien ligt al gauw voor € 100.000 aan ruwvoer op het erf. Hier wordt vaak niet bij stil gestaan. Bovendien is de waarde van ruwvoer vanwege de hoge grondstofprijzen niet alleen nu van belang, maar met het streven naar 65% eiwit van eigen land óók in de toekomst.

Hoe vaak test je de samenstelling van jouw gras – en maiskuilen?

Van krachtvoer is de precieze samenstelling bekend en worden grondstoffen ook vaak gecontroleerd. Maar hoe vaak test je de samenstelling van jouw gras- en maiskuilen? Op veel bedrijven vindt er maar één keer per jaar een analyse plaats door een erkend laboratorium en daar blijft het dan bij.  Als de koeien iets anders vertellen dan het papieren rantsoen, wordt het rantsoen op basis van het ureumgehalte of de melkgift in de meeste gevallen iets aangepast. Door te schuiven in krachtvoersoorten, verandert dan vaak alleen de energie-eiwit balans in het rantsoen. Dat een gedeelte van de oplossing wel eens in de ruwvoersamenstelling kan liggen wordt daarbij nogal eens vergeten.

Lees meer

De NutriOpt On-site Adviser: Snelle en betrouwbare analyse

Nog te vaak blijft een voeranalyse achterwege en maakt de rundveespecialist een inschatting wat de gehaltes zijn, waarop het rantsoen vervolgens opnieuw wordt berekend. In enkele gevallen wordt een heranalyse aangevraagd, maar dat kost tijd en geld. Om tegemoet te komen aan de wens voor een snelle, betrouwbare nutriëntenanalyse op jouw eigen erf, introduceert Trouw Nutrition de NutriOpt On-site Adviser (NOA). Een draagbare NIR-scanner die binnen 10 minuten een volledige analyse maakt van de samenstelling van een gras- en maiskuil of losse grondstoffen zoals soja en raap. Daarmee beschik je snel over een volledige uitslag en kan je direct met de nieuwe getallen rekenen. Hieronder kan je een voorbeeld van een analyseresultaat downloaden.

Download analyseresultaat NOA

Hoe, wanneer en hoe vaak analyseren?

Om de NOA op de juiste manier in te zetten en nauwkeuriger te weten wat jouw ruwvoersamenstelling is, is alleen het apparaat niet voldoende. Ook een goede monstername is van belang. Onderzoek wijst uit dat je monsters aan het snijvlak van een kuil het beste afneemt met een specifieke monsterboor. Om het je makkelijk te maken, is er een monsternameprotocol ontwikkeld zodat iedereen het monster op dezelfde manier neemt en dit geen invloed heeft op het analyseresultaat. Bovendien kan je op basis van jouw bedrijfsgrootte precies zien, hoe vaak je jouw kuil dient te analyseren.

Download monsternameprotocol

NOA, de tool om de waarde van jouw voer maximaal te benutten

Samenvattend geeft de NOA je snel en accuraat inzicht in de waarde van jouw ruwvoer en losse grondstoffen, wat precisievoeding mogelijk maakt. Dat leidt tot een voorspelbaarder rantsoen en daarmee voorspelbaardere prestaties van jouw koeien. Op dit moment zijn ijklijnen beschikbaar voor gras-en maiskuilen en de meest voorkomende droge grondstoffen zoals soja, raap, tarwe etc. Ook wordt er een TMR-lijn ontwikkeld zodat je op korte termijn de samenstelling van jouw complete rantsoen kunt analyseren.

Download handleiding NOA

Grip op de grondstoffenkwaliteit, voerconsistentie, dierprestaties en voerkosten: 

Dáárom kiezen voor NutriOpt On-site Adviser

  • Efficiënte en betaalbare voermonitoring op jouw eigen erf
  • Razendsnel inzicht in jouw voerkwaliteit 
    (zowel losse grondstoffen als ruwvoeders)
  • Forse besparing op voerkosten
  • Op basis van ijklijnen van de meest gebruikte grondstoffen in de mengvoersector
    (o.a. gerst, tarwe, soja, mais, CCM, raapzaad, triticale en vers gras)