Tips om vliegen, maden en larven tegen te gaan

Rundvee

Als de temperatuur toeneemt, dan neemt het aantal insecten en andere parasieten ook toe. Een zeer vervelende bijkomstigheid bij het zonnige, opklarende weer. Naast ergernis kan het ook zorgen voor mogelijke groeivertraging. Rundvee kan vooral last hebben van bijtende, bloedzuigende luizen, maar ook ‘gewone’ vliegen kunnen - naast de overdracht van ziekten - zorgen voor overlast.

Om vliegen tegen te gaan staan in dit artikel de volgende twee zaken centraal: 1. het voorkomen van en; 2. het afdoden van vliegen en/of maden. Het bestrijden is zeer lastig, want er komen doorgaans steeds meer vliegen bij. Vliegen scheiden namelijk geur- en lokstoffen (feromonen) uit die nieuwe vliegen aantrekken.

20-4-2023

Schoon, schoner, schoonst

Voorkomen is beter dan genezen. Begin daarom tijdig met het bestrijden van vliegen en maden. Een essentiële factor hierin is hygiëne. Denk hierbij aan het schoonmaken én -houden van de drinkemmers, iglo’s/huisvesting, etc. Vergeet met name het voerhek, de voergoot en voergang niet! Laat voerresten niet te lang liggen, melk lokaal en werk netjes. Zorg voor een goede reiniging van de hokken. Ontvet, ontsmet en laat de hokken - indien mogelijk - een tijdje leegstaan.

Madenbestrijding

Het bestrijden van maden aan het begin van het seizoen kan het aantal vliegen later sterk doen verminderen. Er zijn diverse middelen verkrijgbaar om de wanden of de omgeving van de strohokken te behandelen tegen maden. Meng ook tijdig de mest; maden en larven zitten veelal op de mestkorst. Voeg bijvoorbeeld madendood toe. Echter, alleen madenbestrijding is vaak onvoldoende voor een complete aanpak tegen vliegen.

Klimaat en huisvesting

Vliegen houden van warmte, licht, droogte en voedsel. Net de zaken waar kalveren ook van houden. In een tochtige koude stal zonder dieren zal je dan ook nauwelijks of geen vliegen tegenkomen. Je kunt er wel voor zorgen dat er voldoende luchtverplaatsing op dierniveau plaatsvindt zonder dat er sprake is van tocht. Een optimaal stalklimaat is essentieel. Houd de hokken daarom droog en zorg voor een dik ligbed voor de kalveren. Overweeg daarnaast om een vliegenlamp en/of kleefrol-/lint te gebruiken. Heb je zwaluwen op je erf, laat deze dan vooral zitten. Zij vangen veel insecten.

Persoonlijke verzorging en voeding

Niet in het minst is de gesteldheid van het kalf zelf een zeer belangrijke factor. Een aantal tips:

  • Zorg dat kalveren er schoon op staan.
  • Gebruik pour-onmiddelen of oorlabels om de kalveren individueel te helpen.
  • Scheer ze tijdig.
  • Behandel open wonden snel en adequaat en dek ze af indien mogelijk. Bloed en lichaamsvocht zijn een magneet voor vliegen.

Zieke kalveren trekken meer vliegen aan dan gezonde kalveren. Diarree zorgt voor besmeuring en vormt daarmee een broedplaats voor vliegen. Verklein het risico op diarree en zorg voor een gezonde vertering door goed management en het inzetten van gezondheidsondersteunende producten. Hierbij kun je denken aan een mineralenblok of mineralenemmer (tijdens weidegang).

Al met al kan gesteld worden dat de algehele bedrijfshygiëne een zeer bepalende rol speelt in de bestrijding van vliegen. Begin je te laat, dan loop je achter de feiten aan. Er zijn in de bestrijding tegen maden en vliegen veel ondersteunende middelen verkrijgbaar. Maar vergeet vooral de basis van netjes en schoon werken niet. 

Meer tips voor bij jou in de stal? Contacteer ons