Piglets performance Piglets performance

Geboorte tot spenen

De missie van iedere varkenshouder is om zoveel mogelijk vitale biggen af te kunnen leveren. Deze missie begint nog voor de geboorte van de biggen. De laatste jaren worden er steeds meer biggen geboren. Dat klinkt alvast goed! Toch zien we dat er niet altijd voldoende melk is voor elke big. Om een strijd bij de zeug te voorkomen en iedere big te voorzien van zowel voldoende biest als melk kunnen verschillende oplossingen aangewend worden. De volgende uitdaging die biggen aangaan is de overgang naar de speenperiode. Alles verandert bij het spenen! Gelukkig kunnen we de biggen hierop maximaal voorbereiden.

Vitaliteit bij geboorte

Zorgen voor vitale biggen begint reeds vóór de geboorte, bij de zeug. Wanneer de zeug drachtig is, kan het verschil al gemaakt worden. Het geboorteproces zo goed mogelijk laten verlopen zorgt voor een vitale big. Dit heeft een impact op de rest van het leven van de big.

Lees meer

Diarree

Diarree is een belangrijke doodsoorzaak bij biggen. Behalve hogere sterfte veroorzaakt diarree ook een langzame groei, lage productiviteit en extra werk voor de varkenshouder. Diarree moet worden voorkomen door de blootstelling aan ziekteverwekkers te verminderen door een goede hygiëne en versterkte immuniteit van de biggen. Wanneer zich toch biggendiarree voordoet, leidt dit tot uitdroging, een verstoorde elektrolytenbalans en een negatieve energiebalans.

Lees meer

Biestmanagement

Per zeug worden steeds meer biggen geboren. Biggen moeten tussen de 200 en 250 milliliter biest opnemen om een gezonde levensstart te maken. Een zeugenhouder die de eerste 24 tot 36 uur extra zorg besteedt aan het goed verdelen van de biest over de pasgeboren biggen, bepaalt voor een belangrijk deel het verder verloop van het leven van het big en hoe het technisch presteert in zijn verdere levensloop.

Lees meer

Gezondheid

Samen gaan we voor gezonde en sterke biggen. Problemen met Streptococcen of E. coli moeten voorkomen worden. In de omgeving van de big leven nu eenmaal veel bacteriën. Het is een kunst om de big en de zeug gezond te houden in die uitdagende omgeving en ervoor te zorgen dat ze niet ziek worden.

Overtallige biggen en voorspenen

Overtallige biggen hebben slechts beperkte toegang tot melk waardoor ze slecht zullen groeien en in extreme gevallen kunnen sterven. Er zijn verschillende strategieën om het aantal overtallige biggen aan te pakken. Er wordt hierbij gestreefd om biggen zo sterk mogelijk te kunnen spenen en zo weinig mogelijk kleine biggen te spenen.

(On)voldoende melk

Om biggen zo vitaal mogelijk op te laten groeien moeten we hen voorzien van voldoende melk. Alleen zo kan iedereen overleven. Hierbij is het aantal functionele spenen van belang, maar gelukkig bestaan er doeltreffende technieken om hier te helpen.

Voorbereiden op spenen

Het speenmoment is een stressvolle periode tijdens het jonge leven van een big, ook voor de veehouder. Het speenmoment heeft een impact op het welzijn, de gezondheid en het latere groeipotentieel van de biggen. Een goede voorbereiding door ondersteuning via management en voeding kan het verschil maken.

De veiligheid van een biggenmelk zit hem in het behalen van de gewenste opname.
Tijl Vanmeenen, technisch specialist Trouw Nutrition