Sustainable Farming

Samen duurzaam boeren!

 

Trouw Nutrition bundelt de krachten met de sector voor een duurzame toekomst

De wereldbevolking neemt toe, de welvaart ook: in de komende dertig tot veertig jaar moeten we meer voedsel produceren dan we in de afgelopen zesduizend jaar hebben gedaan. Duurzaam produceren in de agrarische sector is dan ook niet langer vrijblijvend, maar een absolute noodzaak. Gelukkig sta je er niet alleen voor: met onze ‘Sustainable Farming’ aanpak zetten we alles op alles om je te ondersteunen bij een succesvolle duurzaamheidstransitie. Dat is samen duurzaam boeren op zijn best!

Sustainable Farming Samen Duurzaam Boeren Routing.png

Onze ‘Sustainable Farming’ aanpak bestaat uit 4 pijlers:

 1. Footprint
 2. Precision feeding
 3. Feed safety
 4. Animal welfare

Hieronder lees je meer over deze pijlers.

Footprint

Een kleinere footprint maakt een groot verschil

In de veehouderij staan we voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Om de toenemende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, hebben we meer grondstoffen nodig. Tegelijkertijd moeten we maximaal verduurzamen. Gelukkig zijn we in Nederland en België kampioen in veehouden en maken we samen al flinke stappen voorwaarts om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Denk maar aan het duurzaam omgaan met grondstoffen of het reduceren van stikstof en andere emissies. Samen komen we een heel eind!

Precision feeding

Met precisievoeding naar een optimaal rantsoen

Precisievoeding is één van de hoofdthema’s van de ‘Sustainable Farming’ aanpak van Trouw Nutrition. Precisievoeding zorgt voor optimale dierprestaties én voor het terugdringen van de uitstoot van o.a. stikstof, methaan en fosfor. Want wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. Deze voerstrategie start met inzicht. Hoe vaker (liefst 1x per week) je als boer je voer analyseert, hoe sneller er een optimaal rantsoen kan worden samengesteld. Met behulp van de volgende 4 stappen, helpen we je van analyse tot optimalisatie aan een uitgekiende precisievoedingstrategie!

4 pijlers precisievoeding:
 1. Analyseren van grondstoffen
 2. Verzorgen van nutritionele inzichten (trends, alerts) via online platform
 3. Samenstellen van optimaal voer of rantsoen op basis van meetresultaten
 4. Optimaliseren van dierprestaties via modellering en voerstrategieën

Meer over NOA

Feed safety

Voedselveiligheid als norm

Schoon voer vormt de basis voor een gezond bedrijf én voedselveiligheid. In veel silo’s circuleert stof en stof bevat voornamelijk Enterobacteriën. Zonde van het kostbare voer dat in de silo’s wordt opgeslagen. Een preventieve totaalaanpak in voerhygiëne kan de sector dan ook al snel duizenden euro’s opleveren. Maar voedselveiligheid gaat verder dan een schone silo. Voedselveiligheid gaat óók over optimale kwaliteitscontrole op je voer en het bewaken van de microbiële kwaliteit van het eindproduct, waarbij risico’s op verontreiniging zo veel mogelijk voorkomen moeten worden. Tot slot gaat voedselveiligheid ook om het maximaal verwaarden van grondstoffen en reststromen om voedselverspilling tegen te gaan. Ook dat is iets, waar Trouw Nutrition zich volop voor inspant.

Animal welfare

Alles voor dierenwelzijn

Zonder gezonde en blije dieren geen gezonde productieresultaten. Daarom zijn alleen de beste nutritionele oplossingen goed genoeg voor onze dieren. Trouw Nutrition biedt premium totaaloplossingen, maar levert bijvoorbeeld ook additieven en premixen. Omdat we weten dat goed voer met veel meer te maken heeft dan alleen met goede grondstoffen, zorgen we niet alleen voor de beste producten, maar ook voor de juiste ondersteuning en innovaties. Daarbij zetten we ons maximaal in voor dierenwelzijn. Denk aan oplossingen die de diergezondheid bevorderen, ondersteuning bieden bij pijn of ongemak of hittestress aanpakken. Alles voor dierenwelzijn!

Een voorbeeld van een oplossing die bijdraagt aan het welzijn van runderen is Farm-O-San Relief.

Meer over Relief

MyFeedPrint

MyFeedPrint is een online ecologische voetafdrukservice die diervoederfabrikanten helpt duurzamer te worden. Wil je meer weten over hoe het jou kan helpen beter geïnformeerde en duurzame beslissingen te nemen die jouw zakelijke opportuniteiten met landbouwbedrijven kunnen verbeteren? 

Trouw Nutrition en haar liefde voor boeren

In de veehouderij staan we voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Om de toenemende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, hebben we meer grondstoffen nodig. Tegelijkertijd moeten we ook het aantal emissies terugdringen en maximaal verduurzamen. Gelukkig zijn we in Nederland en België kampioen in veehouden. Op welzijnsvlak, gezondheid en kwaliteit lopen we ver voorop. Een gegeven om enorm trots op te zijn! Die liefde voor boeren steekt Trouw Nutrition dan ook niet onder stoelen of banken, maar er is ook natuurlijk nog veel te winnen. Door de krachten te bundelen, kunnen we samen nog flinke stappen zetten om door de keten heen ons voedsel te verduurzamen.

Samen innoveren

Naast onze wereldwijde aanpak blijven wij ons ook inzetten op het ontwikkelen van klantgerichte oplossingen. Immers innovatie is de sleutel tot verduurzaaming. Speerpunten waar wij op inzetten zijn:

 • Het jonge dier zijn optimale potentie laten bereiken met inzet op diergezondheid                                                                     Lees meer
 • Onderzoek om het antibiotica gebruik te minimaliseren door o.a. in te zetten op een optimale darmgezondheid                     Lees meer
 • Verbeteren productieresultaten door inzet slimme voeroplossingen en additieven
 • Bevorderen van reststroommanagement en circulaire landbouw
 • Ontwikkelen nieuwe technologieën in precisievoeding
 • Voedselveiligheid: Optimale conservering en hygiëne van grondstoffen en eindproducten.

Meer over de duurzaamheidsambities van Trouw Nutrition

Volledige controle over de voerkwaliteit met de NutriOpt On-site Adviser

Hoe nauwkeuriger je voert op dierbehoefte, hoe beter de individuele dierprestaties. Voor het analyseren van grondstoffen kan je gebruik maken van een desktop NIR of de NutriOpt On-site Adviser (NOA), de mobiele NIR van Trouw Nutrition. Met de NutriOpt On-site Adviser scan je binnen enkele minuten de voerkwaliteit van je losse grondstoffen en ruwvoeders, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen ten aanzien van je voermanagement.

Maak kennis met NOA

Van nutritionele inzichten tot optimaal rantsoen

NutriOpt is de combinatie van services die de mengvoerindustrie en veehouders ondersteunt om de voedingswaarde van grondstoffen beter in te schatten en de behoefte van dieren nauwkeuriger te bepalen, waardoor er nauwkeuriger gevoerd kan worden. Met NutriOpt krijg je grip op de grondstoffenkwaliteit, voerconsistentie, dierprestaties en voerkosten.

Optimaliseren dierprestaties

Voedselveiligheid start met schoon voer

Schoon voer vormt de basis voor een gezond bedrijf én voedselveiligheid. In veel silo’s circuleert stof en stof bevat voornamelijk Enterobacteriën. Zonde van het kostbare voer dat in de silo’s wordt opgeslagen. Een preventieve totaalaanpak in voerhygiëne kan de sector al snel duizenden euro’s opleveren.

Bescherm jouw kostbare voer

Door gericht te analyseren, kan voer geproduceerd worden met een constantere samenstelling die zo dicht mogelijk aansluit bij de behoeftes van het dier.

Voedselbijproducten als diervoeder

Voedselbijproducten zijn reststromen uit de levensmiddelenindustrie die gebruikt worden als diervoeder.
Bijproducten en andere lokale grondstoffen uit de voedingssector worden zo gerecycleerd als diervoeder waardoor de productie van dierlijke eiwitten duurzamer wordt en we minder voedsel verspillen.
Brijvoer in de varkenssector is hier een voorbeeld van en neemt sterk toe in populariteit. Daarbij is de conservering ervan zeer belangrijk.

Bewaring van brijvoer

Optimale ondersteuning van darmgezondheid en melkproductie

Door de darmgezondheid te verbeteren en energie en eiwitten beter te benutten, draagt Selko LactiBute bij aan het reduceren van de footprint en wordt met behulp van dit prebioticum precisievoeding verder op de kaart gezet. Door precisievoeding toe te passen, blijven optimale dierprestaties gewaarborgd én kan de uitstoot van o.a. stikstof, methaan en fosfor verder verminderd worden. Dat is samen duurzaam boeren op z’n best!

Maak kennis met Selko LactiBute