Conserveren van brijvoer

Brijvoer bestaat uit een mengsel van verschillende ingrediënten, deels afkomstig uit ‘afval’ dat ontstaat tijdens productieprocessen in de voedingsmiddelenindustrie (co-producten, ook wel bijproducten genoemd). Het hergebruiken van bijproducten in de diervoedingssector draagt bij aan een duurzame voedselproductie. Echter is het bewaren en garanderen van de houdbaarheid van bijproducten niet zo eenvoudig en vereist kennis van zaken. Brijvoer kan namelijk hoge aantallen micro-organismen bevatten, die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van het brijvoer en daarmee ook op de dierprestaties. 

De risico's van brijvoer

Het benutten van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie is een kostenefficiënte en circulaire voerstrategie, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Deze restproducten kunnen een ideale voedingsbron vormen voor schadelijke micro-organismen. Als de juiste conserveringsmethoden niet worden toegepast, kan dit leiden tot schimmelgroei, een onjuiste pH-waarde en een overmatige groei van gistcellen in het brijvoer.

Deze problemen hebben niet alleen gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van varkens, maar kunnen ook een aanzienlijke impact hebben op de productie-economie. Verzwakte gezondheid kan resulteren in lagere opbrengsten en lagere kwaliteit van vleesproducten, wat direct van invloed is op je bedrijfsinkomsten.

Selecteren van grondstoffen

Grondstoffen kunnen al bij aankomst op het bedrijf verontreinigd zijn, wat de kwaliteit van het voer kan aantasten. Door grondstoffen zorgvuldig te selecteren kunnen risico’s worden verlaagd. Zo lijken eiwitrijke producten vaak kostentechnisch aantrekkelijk, maar brengen een hoger risico met zich mee op gistvorming en rotting. Dit kan leiden tot het vrijkomen van schadelijke toxines. In vergelijking zijn zetmeelrijke producten vaak veiliger. Er bestaan echter ook grondstoffen die relatief risicoloos zijn om te voeren, zoals aardappelschillen, die van nature zuur zijn en daarom minder vatbaar zijn voor bederf.

Brijvoerhygiëne

Hygiëne speelt een cruciale rol in het succesvol voeren van brijvoer. Dit begint in de keuken, waar de voorbereiding en verwerking van de bijproducten en mengsels plaatsvinden. Het behouden van homogeniteit in de bijproducten en mengsels is van groot belang. Regelmatig roeren is noodzakelijk om een consistente samenstelling te garanderen. Echter kan overmatig roeren gisten extra activeren.

Een ander aspect van hygiëne bij het voeren van brijvoer heeft te maken met de stuurvloeistof in het leidingsysteem. In een restloos systeem blijft stuurvloeistof in de leidingen achter wanneer er geen voer wordt verpompt. Deze stuurvloeistof bevat doorgaans een klein gehalte drogestof, wat een voedingsbodem vormt voor gisten. Het is daarom van groot belang om de stuurvloeistof frequent te verversen om de groei van gisten te beperken en zo de kwaliteit van het brijvoer te waarborgen.

"Sommige gisten zijn makkelijk aan te pakken, andere wat lastiger. Daarom kunnen we bij Masterlab gisten typeren zodat een protocol daarop aangepast kan worden.”
Marion Jans-Beeke, Technisch Specialist Monogastrics

Conserveren van brijvoer

Een effectief conserveringsproduct is van vitaal belang om de kwaliteit en veiligheid van brijvoer te waarborgen. Door organische zuren te gebruiken, worden ongewenste bacteriën, schimmels en gisten effectief gecontroleerd. Hierdoor blijft het brijvoer langer vers en behoudt het zijn voedingswaarde. Het assortiment van Selko bevat verschillende brijvoerconserveringsproducten. Selko BE+ kan worden toegepast om de brijvoeding te conserveren en om het brijvoersysteem schoon te maken.

Hoe staat jouw brijvoerbedrijf ervoor?

Ontdek snel verbeteringsmogelijkheden op het gebied van brijvoerconservering met onze eenvoudige brijvoertest.

Vul de kengetallen in en ontvang direct de resultaten!

Relevante pagina's

Deense varkensboer verbetert resultaten met brijvoer: 20% minder sterfte en zeugen sneller drachtig
Microbiële risico's bij brijvoer: een cruciale pijler voor voerhygiëne